Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Başvuruları

23.07.2019

Yatay geçiş

a) Başvuru Şartları;

 • Başka bir yükseköğretim kurumundaki  lisansüstü programda kayıtlı olmak,
 • En az bir yarıyılını tamamlamış olmak,
 • Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmamak
 • Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olmak,

b) Online Yatay Geçiş Başvurusunda Sisteme Yüklenmesi İstenen Evrak:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi
 • ALES belgesi (T.C. vatandaşı ve bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan Yabancı uyruklu öğrencilerden)
 • Yabanci dil belgesi (başvurulan programda yabancı dil şartı olması halinde)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik belgesi (En az B1 seviyesi)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Ders içerikleri
 • Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

Yatay Geçiş Süreç Takvimi

Başvuruların Alınması 01-15 Ağustos 2019

 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 2 Eylül 2019

Asil Kayıtları 03-06 Eylül 2019

Yedek Kayıtları 09-10 Eyllül 2019

Ders İntibaklarının Yapılması 10-13 Eylül 2019 

Not: Yatay geçiş yapılabilmesi için üniversitemizdeki program yeterliliklerinin karşılanmış olması gerekmektedir. Yeterlilikler için tıklayınız.

Yatay geçiş başvuruları online yapılacak olup kontenjanlar dahilinde başvuru alınacaktır.(Şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.)

Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

Online başvuru için tıklayınız.