Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Özel Öğrencilik Başvuruları

23.07.2019

Özel öğrenci kabulü

Madde 9 - Özel öğrenci kontenjanı en fazla “üç” öğrenci ile sınırlıdır.

aÖzel öğrenci olarak kabul edilebilmek için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen programdan mezun veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması gerekir.

bÖzel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

cBu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, öğrenci belgesi verilemez, askerlik işlemleri yürütülmez, vb.)

d)  Aday öğrenciler katkı payı ve öğrenim giderini ödemek şartıyla sadece ders kaydı yaptırır. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla üç derse kayıt yaptırabilir.

eÖzel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı, kayıtlı oldukları lisansüstü programların ilkelerine göre yürütülür.

fÖzel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir.

gÖzel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar örgün öğretim katkı payını öderler. (Dönemlik 129 TL)

hÖzel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

ıÖzel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, son beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir.

i) Özel Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Özel Öğrencilik Süreç Takvimi

Başvuruların Alınması 01-15 Ağustos 2019

Özel Öğrencilik Sonuçlarının İlanı 2 Eylül 2019

Asil Kayıtları 03-06 Eylül 2019

Yedek Kayıtları 09-10 Eyllül 2019

Not: Başvuru yapılabilecek programlar için tıklayınız.

Özel öğrencilik başvuruları online yapılacak olup kontenjanlar dahilinde başvuru alınacaktır.(Şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.)

Online başvuru için tıklayınız.