Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Ders Saydırma İşlemi

10.09.2019

Ders Saydırma İşlemi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin (11 Haziran 2019) “Ders Saydırma” Maddesi aşağıya çıkartılmıştır.

İlgili madde uyarınca programın ders müfredatına ilişkin Tüm Ders Saydırma taleplerinin; 17 Eylül 2019 tarihine kadar  Online Ders Saydırma linkinden yapılması gerekmektedir.

23 Eylül 2019 tarihinde Ders Saydırma başvurularının sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Ders Saydırma İşlemi Online Başvuruda Sisteme Yüklenecek Olan Belgeler:

1-İmzalı ve Taratılmış Dilekçe(Hangi derslerin intibakı istendiği belirtilmelidir)

2-Transkript

3-Ders İçeriği(Sadece intibakı istenen derslerin içeriği)

MADDE 21 – (1) Lisansüstü eğitime kayıt olan öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim programı öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için ders saydırma veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşullarına ilişkin talepleri, programa ilk kayıt yaptırdığı dönemin sonuna kadar yapılmak kaydıyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili EABD/EASD’nin değerlendirmesi alınarak EYK’nin kararı ile belirlenir ve intibakı yapılır. Ancak sonraki dönem veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul edilmez.