Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2016-2017 Güz Dönemi ve Öncesi Kayıtlı Öğrencilerimizin ve Tez Danışmanlarının Dikkatine!

01.04.2019

2016-2017 Güz Dönemi ve Öncesi Kayıtlı Öğrencilerimizin ve Tez Danışmanlarının Dikkatine!

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ve öncesi girişli olan (18.05.20l8 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun kapsamındaki öğrenci affı ile geri dönen öğrenciler hariç olmak üzere) tez aşamasındaki Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimizin, 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bitiminde mezun olmaları zorunludur. Aksi durumda Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince Enstitümüz ile ilişikleri kesilecektir.

Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması açısından, yüksek lisans tez savunma süreçlerinde, tez teslimi, intihal incelemesi, tez jürisinin belirlenmesi, savunma ve düzeltme süreçleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen tarihlere uyulması önemle tavsiye olunur.

İlgili öğrencilerin 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı bitiminde mezun olmaları gerektiğinden;

1-) Savunmadan 1 ay önce; Tez Teslim ve Jüri Öneri Formunu Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

2-)31 Temmuz 2019 tarihine kadar tez savunmalarını yaparak mezuniyet için tezlerini ve tutanakları Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Savunmadan sonra 3 gün içinde;

1.) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu (1 Adet)

2.) Yüksek Lisans Tezi Değerlendirme Formu (3 Adet) – Her bir jüri üyesi ayrı ayrı dolduracak.

Enstitüye teslim edilir.

Savunmadan sonra 1 ay içinde;

1.) Tez (karton kapaklı, renkli çıktı, 2 adet)

2.) Cd’ yazdırılmış hali (2 adet) – Pdf olmalı, Pdf adlandırması YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak olan referans numarası olacak, ayrıca imzalanmış olan onay sayfası pdf dosyanın içinde olmalı.

3.) Etik intihal raporu (Danışman tarafından Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığından alınmalıdır)

4.) Tez veri giriş ve yayınlama izin formu (1 adet) - YÖK Ulusal Tez Merkezinden öğrenci tarafından alınacak.

Enstitüye teslim edilir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ