Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Lisansüstü Açılacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Üyeleri Tablosu
Ek Ders Formu
Ek Ders Formu (2020-2021 Bahar YY/Tıp ve Turizm Fak. Ait)
Ek Ders Formu (2020-2021 Bahar YY/Tıp ve Turizm Fak. Hariç)
Yüksek Lisans/Doktora Tez Öneri Formu
Ek Ders Formu (2019-2020 Bahar YY)
Ek Ders Formu (2020-2021 Güz YY/Tıp ve Turizm Fak. Hariç)
Ek Ders Formu (2020-2021 Güz YY/Tıp ve Turizm Fak. Ait)
Doktora Yeterlik Sınav Tutanakları Formu
Yeni Ders Öneri Formu
DOKTORA\SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME KOMİTESİ ARA RAPOR FORMU
Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Yoklaması
DOKTORA\SANATTA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
Lisansüstü Yeni Kayıtlı Öğrencilere Danışman Atanması Tablosu