Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Ekonomisi

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın öncelikli amacı, öğrencilerin stratejik karar verme, finansal ve maliyet yönetimi başta olmak üzere ilgili alanlardaki bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilmesi, iş yaşamlarında güncel yöntem ve teknikleri uygulayabilmesi, böylece donanımlı yöneticiler ve girişimciler olarak yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, öğrencilere yönetim ekonomisiyle ilgili temel ve güncel bilgiler aktarılarak, onların meslek yaşamlarında bir yönetici gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri hedeflenmektedir..

Hedefler:

İktisat bölümü,  makro ve mikro ekonomik süreçlerde yöneticilerin ihtiyaç duyduğu güncel teorik ve pratik bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Aynın zamanda, reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının geliştirilmesine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

Dersler ve Ders Programı: Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

YÖE 620

YÖNETİM EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

0

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

YÖE xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde alınır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 601

MAKRO EKONOMİK ANALİZ

3

0

3

7

YÖE 605

İŞLETME YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 607

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 609

BİLGİ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 611

FİNANSAL EKONOMİ

3

0

3

7

YÖE 613

PAZARLAMA YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 615

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER

3

0

3

7

YÖE 617

İNSAN KAYNAKLARI EKONOMİSİ

3

0

3

7

YÖE 619

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

YÖE621

STRATEJİK KARAR VERME

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 602

SERMAYE PİYASASI ANALİZİ

3

0

3

7

YÖE 604

TÜRKİYE EKONOMİSİ ve GÜNCEL SORUNLARI

3

0

3

7

YÖE 606

KRİZ EKONOMİSİ ve YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 608

YENİ EKONOMİ ve ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

YÖE 610

YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

3

0

3

7

YÖE 612

FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

7

YÖE 614

MALİYET YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 616

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

7

YÖE 618

KAMU YÖNETİMİ ve ETİK

3

0

3

7

YÖE 622

YÖNETİM KÜLTÜRÜ ve EKONOMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

YÖE 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

7

Genel Toplam

77

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır.

 1.     İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

0 216 280 25 32