Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Programın öncelikli amacı, öğrencilerim, uluslararası ticaret ve yatırım yönetimi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilmesi, iş yaşamlarında güncel yöntem ve teknikleri uygulayabilmesidir. Bilhassa, dijital ticaret alanında son 30 senede yaşanan gelişmeler ekseninde güncel teorik ve pratik bilgi birikimi öğrencilere aktarılacaktır.

Hedefler:

İktisat bölümü,  uluslararası ticaret ve yatırım yönetimi alanlarında girişimciler ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilhassa dijital ekonomi, yatırım ve pazarlama konularında reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Uluslararası ticaret, yatırım yönetim, uluslararası finans, dijital ekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

UAT 611

ULUSLARARASI TİCARET

3

0

3

7

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

UAT 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

UAT xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde alınır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT603

ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

7

UAT605

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT607

ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME

3

0

3

7

UAT609

ULUSLARARASI YATIRIM

3

0

3

7

UAT 615

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT602

ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GÜNCEL KONULAR

3

0

3

7

UAT604

DİJİTAL EKONOMİ

3

0

3

7

UAT606

SERMAYE PİYASALARI ve PORTFÖY YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT608

YATIRIM YÖNETİMİ

3

0

3

7

UAT610

ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

UAT 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

7

Genel Toplam

77

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, girişimci ve yönetici olarak kariyerlerine devam edebilirler.

 1.     İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

0 216 280 25 06