Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme

1) Program Hakkında

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının önde gelen amacı, alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilen, güncel yöntem ve teknikleri iş yaşamlarında uygulama yetkinliğine sahip, toplumsal duyarlılığı yüksek ve etik kurallar çerçevesinde hareket eden yönetici ve girişimcilerin yetiştirilebilmesidir.Bu bağlamda, öğrencilere işletme disiplinleriyle ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bir yönetici gibi düşünmeleri ve hareket etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir.

2) Kabul Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerden, ALES ve Yabancı Dil puan koşulu aranmaz. 4 yıllık bir programdan lisans mezunu olma koşulunu yerine getiren adaylar başvuru yapabilirler.

3) Program Yeterlilikleri

  1. İşletme disiplinleriyle ilgili temel ve güncel akademik bilgiye sahip olma,
  2. İşletmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri, öğrendiği kuram ve kavramlar çerçevesinde değerlendirerek eleştirel olarak ele alabilme,
  3. İşletme faaliyetleri ile ekonomik sistem arasındaki ilişki ve etkileşim hakkında bilgi sahibi olup, işletme kararlarının ekonomik sistem üzerindeki muhtemel etkilerini yorumlayabilme,
  4. İşletme disiplinleri arasındaki etkileşimi bilme ve işletme kararlarının muhtemel sonuçlarını çok boyutlu öngörebilme,
  5. İşletmelerde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edebilme ve bilimsel yaklaşımları kullanarak yenilikçi çözümler üretebilme,
  6. İş hayatında çevredeki değişikliklere uyum sağlamanın önemini kavrama ve bunu karar alma süreçlerine yansıtma,
  7. Mevcut veriler ve yapacakları gözlem ve ölçümler doğrultusunda işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak, üst yönetime sunulacak performans raporları hazırlayabilme,
  8. Araştırma ve yatırım projeleri geliştirerek, teknik ve ekonomik değerlendirmesini yapabilme,
  9. İşletme disiplinleriyle ilgili geçerli teorileri uygulamayla entegre edebilme,
  10. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahip olma.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Veli Denizhan Kalkan

Doç. Dr. Adem Baltacı

Doç. Dr. Bilal Çankır

Doç. Dr. Cevdet Kızıl

Doç. Dr. Dursun Yener

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Erdil

Dr. Öğr. Üyesi Erol Muzır

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu

5) Müfredat

İlk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, bir dönem projesi hazırlayarak bunu başarıyla bitirmeleri istenir.

I.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 601

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

-

3

7

İŞL 611

Yönetim ve Örgüt Kuramları

S

3

-

3

7

İŞL 613

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 607

Finansal Muhasebe

S

3

-

3

7

İŞL 615

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 617

Uluslararası İşletmecilik

S

3

-

3

7

İŞL 619

Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 621

E-İş Stratejileri

S

3

-

3

7

II.Yarıyıl

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 602

Stratejik Yönetim

Z

3

-

3

7

İŞL 612

Örgütsel Davranış

S

3

-

3

7

İŞL 614

Finansal Tablolar Analizi

S

3

-

3

7

İŞL 608

Finansal Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 616

Stratejik Pazarlama

S

3

-

3

7

İŞL 618

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

S

3

-

3

7

6) Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 30 kredilik ders almaları zorunludur. Normal koşullar altında azami 3 yarıyıl süreli olan bu programda, öğrencilerin ilk iki yarıyıl içerisinde derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlamaları beklenir. İlk iki yarıyılda derslerini ve dönem projesini tamamlamayan öğrenciler üçüncü yarıyıla bıraktıkları ders ve dönem projesi için katkı payı öderler. Üç yarıyılda derslerini ve dönem projesini tamamlamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

7) İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin kamu veya özel sektör kuruluşlarının mali işler, denetim, kalite kontrol, pazarlama, müşteri ve halkla ilişkiler, üretim, insan kaynakları gibi ilgili birimlerinde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışmaları mümkündür.

8) Ar. Gör. Abdülkadir Keskin          abdulkadir.keskin@medeniyet.edu.tr