Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslami Bankacılık ve Finans

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Programın önde gelen amacı, İslami katılım bankacılığı, İslami finansal kurumlar, araçlar ve fonlama mekanizmaları başta olmak üzere İslam ekonomisine ve finansına dair modern tekniklerin öğrencilere aktarılması ve bu alanda öncü yöneticiler yetiştirilebilmesidir. Bu bağlamda, öğrencilere İslam ekonomisi ve finansı ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bu alanda yetkinleşmeleri sağlanacaktır.

Hedefler:

İktisat bölümü, İslami bankacılık ve finans alanında güncel teorik ve pratik bilgiler sunarak, bu alanda ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağının geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri

 1. İslami finans ve İslami ekonomi disiplinlerinde yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.
 7.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF 601

TEMEL EKONOMİ

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

GENEL TOPLAM

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde alınır.

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU*

İBF 605

İSLAM EKONOMİSİNE GİRİŞ

3

0

3

7

İBF 607

İSLAMİ FİNANSAL SİSTEM

3

0

3

7

İBF 609

İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE ÜRÜN GELİŞTİRME

3

0

3

7

İBF 611

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE SOSYAL ADALET

3

0

3

7

İBF 613

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

3

0

3

7

B GRUBU

İBF 615

KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ SİSTEMLER

3

0

3

7

İBF 617

PARASAL İKTİSAT

3

0

3

7

İBF 619

BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 621

MALİ ANALİZ

3

0

3

7

İBF 623

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU SEÇİMLİK DERSLER*

İBF 602

İSLAMİ BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 604

İSLAMİ BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 606

İSLAMİ YATIRIM VE FİNANSMAN

3

0

3

7

İBF 608

İSLAMİ BANKACILIKTA DENETİM

3

0

3

7

İBF 610

İSLAMİ BANKACILIK

3

0

3

7

İBF 612

İSLAM HUKUKUNDA AKİT VE MUAMELAT FIKHI

3

0

3

7

İBF 614

İSLAMİ FİNANS MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 616

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İBF 618

DÜNYADA İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI

3

0

3

7

İBF 620

FİNANSAL İŞLEMLER FIKHI

3

0

3

7

İBF 622

İSLAMİ SİGORTACILIK

3

0

3

7

İBF 624

İSLAM, İKTİSAT VE SOSYOLOJİ

3

0

3

7

B GRUBU SEÇİMLİK DERSLER

İBF 626

BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 628

DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS

3

0

3

7

İBF 630

BANKACILIK MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 632

FİNANSTA YENİ TRENDLER

3

0

3

7

İBF 634

FİNANSAL İSTATİSTİK

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İBF 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

7

Genel Toplam

77

* Öğrencilerin mezun olabilmesi için A Grubu seçimlik derslerden en az 5 (beş) dersi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, İslami katılım bankalarında ve finansal kuruluşlarda çalışmaktadır.

 1.     İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

0 216 280 25 34