Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsan Gelişimi ve Eğitimi

İnsan gelişiminin doğal bir gerekliliği olarak eğitim, hayatın her alanında ve tüm meslek gruplarında çalışan bireyler için önemlidir. Bununla birlikte hayatın her alanında insanların eğitim gereksinimlerine yönelik kullanılan yaklaşımların ve çözümlerin bilimsel olduğunu söylemek zordur. Bu program, insan gelişimi ve eğitim alanında bilimsel bakış açısına gereksinim duyan kişi, kurum ve mesleklerin, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve değerleri edinmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak açısından önemlidir. Bu bağlamda açılacak programın hedef kitlesini eğitimcilerin yanı sıra eğitim süreçlerini ve insan gelişimini dikkate almak gerekliliği olan kişiler oluşturmaktadır.

İnsan gelişimi ve eğitimi yüksek lisans programı; insan gelişimini psikoloji, sosyoloji, biyoloji ve eğitim bilimleri açılarından analiz edip eğitim ortamlarıyla ilişkisini ve bu ortamlara uygulanmasını araştırmak isteyenlere yönelik bir programdır. İnsan gelişimine ve eğitimine ilgi duyan, kendilerini bu alanlarda yetiştirmek isteyen tüm lisans mezunlarının öğrenme ve öğretme ile ilgili bilgilerini ve tecrübelerini, öğrenenlerin bilişsel, sosyo-kültürel ve psikolojik gelişimi ile ilişkilendirerek onların hedef bilgi, beceri ve yeterlilikleri daha iyi kazanmalarını sağlamak, programın hedefleri arasındadır. Bu programdan mezun olan bireyler, eğitim ve öğretimin gerçekleştiği tüm kurum ve kuruluşlarda insan gelişimi ve eğitimi alanında yetkinliğe sahip bir bilim uzmanı olarak kurumun gelişmesine katkıda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu yüksek lisans programıyla; insan gelişimi ve eğitimini psikoloji, sosyoloji ve nörobilişsel disiplinler ışığında inceleyip uygulamaya yönelik araştırmalar ortaya koyabilen araştırmacıların ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

  1. Eğitimin temel kavramlarının insan gelişimi ile ilişkisini kavrar.

  1. İnsan zihninin nörobilişsel gelişimini açıklayabilir.

  1. İnsan gelişiminin psikolojik temellerini açıklayabilir.

  1. İnsan gelişimini sosyal ve kültürel açıdan analiz edebilir.

  1. İnsan eğitimine ve öğrenmesine gelişimsel açıdan yaklaşabilir.

  1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimler tasarlayabilir.

  1. İnsan öğrenmesinin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak eğitimleri uygulayabilir.

  1. İnsan gelişimi alanında araştırma yapabilir.