Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Programı

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Not:(Program YÖK'e Başvuru Aşamasındadır.)

Program Hakkında

Bu program, farklı çalışma alanlarından gelen ve kamu, özel ve uluslararası eğitim kurumlarının yönetimi ve işletmesi alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır. Disiplinlerarası nitelikte olan program, eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda programımız, eğitim yöneticilerinin geleneksel rollerinin ötesine geçmelerini sağlayacak eğitim, değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi yeni becerilere odaklanmıştır. Bu özelliğiyle programımız geleneksel eğitim yönetimi bölümlerinden farklılaşmıştır. Programda yer alan ders, uygulama ve etkinlikler yeni beklentilere yanıt verebilecek niteliktedir.

Eğitim sisteminde her geçen gün sayıları artan özel öğretim kurumlarıyla ilgili beklentileri karşılamak, eğitim alanına insangücü yetiştiren üniversiteler için önemli bir konu haline gelmiştir. Program, eğitim sektöründe yatırım yapmayı planlayan kişilerden, yöneticilik kariyerini hedefleyenlere ve mevcut özel sektör eğitim yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede birçok kişiye hitap etmektedir.


Programın diğer bir amacı da kamu ve özel sektör tarafından yurt dışında ülkemiz adına açılan/açılacak olan eğitim kurumlarına ülkemizi temsil edebilecek nitelikte ve uluslararası eğitim nosyonuna hâkim yöneticilerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda bir kariyer hedefleyen kişiler için Program, Eğitim Politikaları ve Uluslararası Kurumlar, Uluslararası Eğitim Programları ve Akreditasyon, Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi ve Alternatif Eğitim Yaklaşımları gibi ders içeriklerini sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlara etkili bir şekilde ulaşılabilmesi için ilgili dersler, eğitim bilimleri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, finans ve işletme alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir,

 • Eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kavrar,
 • Kamu eğitim kurumları, özel sektör tarafından açılan eğitim kurumları ve yurtdışında açılan eğitim kurumlarının yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, tutum ve değerleri kavrar,
 • Değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi alanlarda yeni beceriler kazanır ve uygular,
 • Eğitim, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi analiz edebilir,
 • Özel öğretim kurumunun açılma ve planlama süreçlerinden eğitimin amaçlarına uygun olarak işletilmesine kadar birçok alanda gerekli formasyonu ve becerileri uygulayabilir,
 • Eğitim yönetimi alanında araştırma yapabilir.

Kimler Başvurabilir?

Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olan ve eğitim kurumlarının yönetimi ve işletilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes Programa başvurabilir. Başvuracak adaylar için ALES şartı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

Öğrenci Kabul Şartları

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları ve kariyer yönelimleri hakkında bilgilenmek amacıyla istenir.

Ders Programı

Programımızın birinci ve ikinci döneminde zorunlu ders yoktur. Katılımcılarımız bu iki dönemde kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda istedikleri dersleri seçerek kendi programlarını oluşturabilirler. Adaylar ayrıca seçtikleri danışmanlarla birlikte mezuniyet koşulu olarak bir dönem projesi tamamlayacaklardır. Derslerin içeriklerine ait detaylı bilgileri bir sonraki bölümde bulabilirsiniz.

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

EKİ XXX

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

EKİ 690

Yüksek Lisans Bitirme Projesi

3

0

0

20

TOPLAM

15

0

15

55

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

90

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 601

Eğitim Liderliği

3

0

3

7

EKİ 603

Değişim ve Çatışma Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 605

Okulda Rehberlik Hizmetlerinin Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 607

Eğitimde Teknoloji Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 609

Proje Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 611

Eğitim Politikaları ve Uluslararası Kurumlar

3

0

3

7

EKİ 613

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

3

0

3

7

EKİ 615

Alternatif Eğitim Yaklaşımları

3

0

3

7

EKİ 617

Eğitim Kurumları-Çevre İlişkileri ve İletişim

3

0

3

7

EKİ 619

Yaratıcı Drama

3

0

3

7

EKİ 621

Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 602

Eğitimde Eylem Araştırmaları 

3

0

3

7

EKİ 604

Eğitim Hukuku

3

0

3

7

EKİ 606

Toplum ve Eğitim

3

0

3

7

EKİ 608

Okul Geliştirme

3

0

3

7

EKİ 610

Veriye Dayalı Karar Alma

3

0

3

7

EKİ 612

Özel Eğitimin Yönetimi 

3

0

3

7

EKİ 614

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 616

Eğitim Kurumu Açma Süreci ve Yönetimi

3

0

3

7

EKİ 618

Eğitimde Denetim ve Hesap Verebilirlik

3

0

3

7

EKİ 620

Kişisel Gelişim Uygulamaları

3

0

3

7

EKİ 622

Uluslararası Eğitim Programları ve Akreditasyon

3

0

3

7

Programda Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

 • Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Eğitim Yönetimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülbül, Eğitim Yönetimi ABD
 • Prof. Dr. Selami Aydın, Yabancı Diller Eğitimi ABD
 • Prof. Dr. Ahmet Akın, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 • Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Öğretim Programları ve Eğitim ABD
 • Doç. Dr. Lütfi Sunar, Sosyoloji ABD
 • Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Özel Eğitim ABD
 • Doç. Dr. Adem Baltacı, Yönetim ve Organizasyon ABD
 • Doç. Dr. Çiğdem Kılıç, Matematik Eğitimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ferdane Denkçi Akkaş, Yabancı Diller Eğitimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı, Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çankır, Yönetim ve Organizasyon
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uçan, Öğretim Programları ve Eğitim ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü, Okul Öncesi Eğitimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, Okul Öncesi Eğitimi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram, Siyasi Tarih ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Boyacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba Öner, Matematik Eğitimi ABD

Programın Ücreti

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 200 tl/kredi

1. Dönem:       15 kredi × 200 tl = 3.000 tl

2. Dönem:       15 kredi × 200 tl = 3.000 tl

Toplam:           30 kredi × 200 tl = 6.000 tl[1]

 

İstihdam Olanakları

Devlet okullarında okul yönetici olmak isteyen adaylar, programımızı bitirdikten sonra yönetim alanında yüksek lisans mezunu olarak kabul edileceklerdir. Bu alandan mezun adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetici görevlendirmelerinde fazladan 3 puan alacaklardır. Ayrıca mezunlarımız eğitim kurumlarında ve eğitim sektöründeki diğer işletmelerde yönetici olarak çalışabilirler.

Programımızın Süresi ve Yürütülme Şekli

Program, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl sürmektedir. Dersler eş zamanlı olarak ders programında belirtilen tarih ve saatlerde öğretim üyesi ile öğrencilerin sisteme online olarak dahil olmaları ile sanal sınıf ortamında gerçekleşmektedir. Öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile sisteme dahil olduktan sonra, öğretim üyesinin açtığı derse katılım gerçekleştirmektedir.

Online katılım gerçekleştiren öğrencilerin isimleri “kullanıcı listesi” penceresinde, öğretim üyesinin canlı video kaydının sol kısmında görülmektedir. Bu iki bölümün altında yer alan “sohbet” penceresi sayesinde öğretim üyesi ve öğrenciler etkileşim kurulabilmektedir. Ekranın sol kısmında yer alan geniş bir pencerede ise; öğretim üyesinin önceden hazırlayıp sisteme yüklediği materyaller (power point sunuları, PDF dosyaları, ders notları) hem anlık olarak hem de daha sonra kullanılmak üzere öğrencilere sunulmaktadır. Gerçekleştirilen dersler sistem üzerinde video olarak kaydedildiğinden öğrenciler daha sonra bu dersleri tekrar izleyebilmektedir.

Öğretim üyeleri sistem üzerinden öğrencilere proje, ödev ve sınav ataması yapabilmekte ve öğrencilerin performansları bu proje, ödev ve sınavlar üzerinden değerlendirilmektedir. Öğretim üyesi sistem üzerinde teslim edilen bu performans değerlendirme araçlarına not vermektedir.

Öğrenci-kurum ve öğrenci-öğretim üyeleri arasındaki iletişim sistem üzerinde amaca uygunluğu çerçevesinde farklı kanallar aracılığı gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinde yer alan “iletişim araçları” bölümünde “mesaj, duyurular, anketler, forum ve yardım masası” butonları yer almaktadır. Öğrenci-kurum iletişimi “yardım masası” butonu aracılığı ile sağlanırken öğrenci-öğretim üyesi iletişimi “mesaj, duyuru, anket ve forum” bölümlerinde gerçekleşmektedir. Eğitim Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için uygulama dersleri bulunmamaktadır.

Programın Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülmesi

 1. Uzaktan Eğitimden Sorumlu Birim: Uzaktan Eğitim (e-Öğrenme)  ders ve\veya programlarının geliştirilmesi ve destek hizmetleri için görevlendirilen  birim (Uzaktan Eğitim Merkezi\Birimi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu,  Enstitü, vb) hakkında bilgi veriniz.

Üniversite:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Birimin Tam Adı:

Programın Açılacağı Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Programın Destekleneceği Birim: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web adresi (URL)

https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr

http://uzem.medeniyet.edu.tr/tr   Öğrenme Portalı: https://medeniyetbulut.almscloud.com/

Birim Yöneticisi: (Ünvanı-Adı-Soyadı –e-posta adresi)

Enstitü: Prof.Dr. Hayrunnisa ALAN Hayrunnisa.alan@medeniyet.edu.tr

UZEM: Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN   ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Uzaktan Eğitim Birimi Kadrosu

Tam zamanlı

Yarı zamanlı

Akademik

İdari

Akademik

İdari

İçerik Geliştirme

7

Yazılım Geliştirme

1

Sınav Organizasyon

3

Yardım Masası

1

 1. Mekan\Ortam Altyapısı:  Uzaktan Eğitim ders ve program üretimi ve/veya sunumu için mevcut ortamlarınızı (TV/ses Stüdyosu, Uzaktan Eğitim Sınıfı\Teknoloji Sınıfı\Akıllı Sınıf\Elektronik Sınıf\Sanal Sınıf vb. eş zamanlı ve etkileşimli eğitim verilebilecek özel mekânları) aşağıda belirtiniz.

(İhtiyaç duyduğunuz kadar satır ekleyebilirsiniz…)

Eğitim Ortamı

(TV/Ses Stüdyosu, Elektronik Sınıf, vb.)

Bağlı olduğu Birim (Rektörlük, Fakülte, Bölüm Merkez, vb.)

Kapasitesi (Kaç m2, Kaç Kişilik, cihaz sayısı vb)

Kullanım Amacı

TV/Ses Stüdyosu 1

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

24 m2 video ve ses kayıt stüdyosu. Soğuk ışıklandırma sistemine sahip, duvarların tamamı ses geçirmez izolasyonlu, yeşil perde sahnesi kurulabilen, 3 video kayıt kameralı, sabit ve taşınabilir mikrofonlu, ‘prompter’lı, çekim stüdyosu. Hem bireysel hem de panel tarzı çekimlerin yapılması için uygun çekim alanı bulunmaktadır.

Uzaktan eğitim içeriğinin hazırlanması sürecinde video ve ses kayıtlarının alınması.

TV/Ses Stüdyosu 2

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

12 m2 video ve ses kayıt stüdyosu.Soğuk ışıklandırma sistemine sahip, duvarların tamamı ses geçirmez izolasyonlu, sabit ve taşınabilir mikrofonlu çekim stüdyosu. Bu stüdyoda bir adet Etkileşimli Tahta (Akıllı Tahta) bulunmaktadır. Bireysel ders anlatımları ve çekimler için uygundur.

Uzaktan eğitim içeriğinin hazırlanması sürecinde video ve ses kayıtlarının alınması.

Reji Odası

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tüm stüdyolardaki kamera, ışık ve ses sistemlerini görebilen, kontrol edebilen. Çekimlerin ana kumandadan izlenebildiği, çekim sürecinin yönetilebildiği ve ayrıca kayıtların kurgularının yapılabilmesi için gerekli bilgisayar ve ekipmanların kurulu olduğu yönetim odası.

Odada mikser, soğuk ışıkların kontrolü için stüdyo 1 ve stüdyo 2 ayrı ayrı ışık yönetim konsolları, 5 Monitör, 1 sistem yönetim bilgisayarı, 1 adet i7, 8 çekirdekli işlemcili, 16 GB RAM’li, yüksek kapasiteli harici ekran kartına ve ses kartına sahip (kurgu seti donanımlı) 1 adet kurgu bilgisayarı. Çizim Tableti.

Video ve ses çekimlerinin yönetilmesi. Kayıtlı çekimlerin kurgusunun ve prodüksiyonunun yapılması.

Sistem Odası

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Stüdyolar ve reji arasındaki haberleşmenin sağlanması ve merkezin üniversite ağına ve internete bağlanması için yönlendiriciler, sunucular, anabilgisayarlar sistem odasında bulunmaktadır. Sistem odası bağımsız iklimlendirme sistemine sahiptir.

Stüdyolar, reji ve internet arasındaki iletişim alt yapı sistemlerinin ve sunucuların barındırılması.

Mevcut durumda sistem odasındaki sunucu bilgisayarlar kullanılmamaktadır. Sunucu hizmeti kiralama yöntemi ile Öğrenme Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf Uygulaması ile birlikte paket olarak Türk Telekom sunucuları tarafından sağlanmaktadır.

Montaj ve Prodüksiyon Odası

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

12 m2 lik ofis. Ofiste prodüksiyona yönelik çift monitörlü, 8 çekirdekli işlemcili, 16 GB RAM’li, yüksek kapasiteli harici ekran kartına ve ses kartına sahip 1 adet kurgu bilgisayarı ve yazıcı bulunmaktadır.

Uzaktan eğitim içeriğinin hazırlanması ve öğrenme yönetim sistemine yüklenmesi. Eşzamanlı sanal sınıf uygulamalarının yapılabilmesi de mümkündür.

UZEM Ofisi / Sanal Sınıf Terminali

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15 m2 ofis alanı, Web kameralı bilgisayar sistemi.

İsteyen öğretim üyelerinin sanal sınıf derslerini yapmak üzere gerektiğinde kullanmaları için UZEM ofisinde 1 adet bilgisayar hazırlanmıştır. Öğretim üyeleri sanal sınıf derslerini yapmak için kendi ofis ve bilgisayarlarını da kullanabilmektedir.

 1. Yazılım Altyapısı: Uzaktan Eğitim ders ve program sunumu ve geliştirilmesi için sahip olduğunuz yazılımlar varsa aşağıda belirtiniz.

Yazılım Adı\Sahip Olma Modeli (Kiralama/Satın Alma)

Kullanıcı Kapasitesi

Kullanım Amacı

Öğrenme Yönetim Sistemleri

(LMS: Learning Management Systems, Blackboard, Moodle, WebCT, NetClass, vb.)

Öğrenme Portalı Adı: ALMS

Sanal Sınıf Bileşeni: Perculus

Aynı anda 500 kullanıcıya hizmet sunma kapasitelidir.

Kapasiteyi gerektiği kadar artırmak mümkündür. Esnek hizmet alım modeli ile ücreti de artırılarak artırılabilmektedir.

Ek ödeme ile (aynı anda) 10000 kişinin üzerine çıkılabilmektedir.

Uzaktan eğitim ders içeriklerinin sunulması, derslerin izlenme takiplerinin yapılması için kullanılmaktadır. Ayrıca kullanıcı davranışları ve içeriklerin izlenme oranları ile ilgili raporlama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Sistem ders metni içerik türü olarak Microsoft Office dosyaları, Adobe PDF vb. dosya türlerini barındırabilmekte ayrıca senkron veya asenkron video dosyalarını sunabilmektedir.

İçerik Geliştirme Yazılımları\Araçları

Metinlerin hazırlanması için: Microsoft Office

(Word, PowerPoint)

Video içerikler için: Easy Media Suite, Adobe Ürünleri

Tasarım ekibi

Uzaktan eğitim öğrenme içeriklerinin hazırlanması.

CANOPUS EDIUS V7.0

Tasarım ekibi

Videolar için post prodüksiyon.

Mediasite Webcast ve İçerik Düzenleme Yazılımı

Tasarım ekibi

Canlı yayın video sunum ve düzenleme yazılımı.

TM Web TV arayüz yazılımı

Tasarım ekibi

Canlı yayın video sunum ve düzenleme yazılımı.

TM Mobil TV cep arayüz yazılımı

Tasarım ekibi

Canlı yayın video sunum ve düzenleme yazılımı.

Eş Zamanlı İçerik Sunum Yazılımları\Araçları (Adobe Connect, Big Blue Button,Openmeetings,Red5 vb.)

ALMS ile entegre çalışmaktadır.

Aynı anda 500 kullanıcıya hizmet sunma kapasitelidir.

Gerektiğinde fiyatlandırılarak 10.000+ kapasitesi bulunmaktadır.

Uzaktan eğitim eş zamanlı (canlı) derslerinin yapılması.

 1. Donanım Altyapısı: Uzaktan Eğitim ders ve program sunumu ve geliştirilmesi için sahip olduğunuz donanım varsa aşağıda belirtiniz

Kullanım Amacı

Kısaca Teknik Özellikleri

Sunucular

Sunucu hizmeti Advancity firmasından hizmet alımı yoluyla temin edilmektedir.

Öğrenme portalının, öğrenme içeriklerinin barındırılması ve hizmet sunması.

ALMS Cloud Service olarak sürekli izlenmekte, dinamik ve esnek olarak yönetilmektedir.

Özel Teçhizatlar

 (İçerik\Video\Ses montaj , kurgu ve işleme üniteleri, baskı makineleri  v.b.)

Kamera SONY PMW 320

Video çekimleri

3 adet çip, 1/2 inch Exmor CMOS. Etkin resim elemanı 1920x1080. Sinyal/Görüntü oranı 54 dB. Kamera hassasiyeti 2000 Lukste 50i modda F13.

Kamera SONY PXW – X160

Video çekimleri

3 adet 1/3 inch CMOS. Kamera lensi 26 mm. Geniş açılı. Kayıt formatı 1920x1080.4 Kademeli ND filtre. HD SDI video çıkışı.

Mikrofon Shure BLX14RE/PG85

Ses Kaydı

Stüdyo kullanımına uygun. Rack tipi alıcı, bodypack tipi verici. Cardioid özellikli.

Prompter A-PROMPT PRMT100

15 inç LCD monitörü ile birlikte.

BlackMagic Atem Production Studyo 4K Resim Masası

Stüdyo Kayıt ve Yayın Yönetimi

4 HDMI giriş. 4 SDI giriş. Toplam 12 Analog giriş. 1080 p. video. Compozit giriş. HDMI multiview çıkış. USB 3.0. Stream çıkışı kayıt düğmesi.

Yamaha Mgp 24x Ses Masası

Ses yönetimi

24 kanal ses girişi. Mikserde 4-6 aux çıkış. 4 stereo kanal. 48 V Phantom güç.

Emsystems Easy OnAir HD Playout

Yayın Yönetimi

NTSC veya PAL destekli, HD, SD, HDV, AVCHD çözünürlüklerde sıkıştırmalı veya sıkıştırmasız Avi, MPEG2, Mov, MXF, Apple ProRes, Apple DVCPRO, Apple XDCAM, Apple DV50 ve DV formatlarında hazırlanmış dosyaları doğrudan ve bekletmeden oynatabilme.

Mediasite ML Portatif kayıt Cihazı

Yayın Yönetimi

Streaming veya ondemand akış desteği. Kayıt cihazı 480 p 30 fps 16:9 ve 4:3 destekli.

Etkileşimli tahta

Vestel 80 inç Akıllı Tahta

Ders çekimlerinde kullanılmak üzere.

4 GB SODIMM DDR3 RAM, 500 GB disk alanı, i3 2330M CPU. Dokunmatik ekranlı.

 1. Uzaktan Eğitim Ders Materyali Hazırlama ve Üretim Süreci: 
  1. Uzaktan eğitim dersleri için gerekli olan ders materyalleri nelerdir (basılı kitap, e-kitap, e-ders, vb.), kimler tarafından nasıl hazırlanmaktadır. Kısaca bilgi veriniz.

Uzaktan eğitim modelimizde ders materyalleri olarak: sunu, ders notu, (dersi zenginleştirme amaçlı) asenkron video ve senkron video (Sanal Sınıf) materyalleri her bir ders için hazırlanmaktadır. Materyallerin hazırlanma süreçlerini desteklemek ve zenginleştirmek için uzaktan öğretim derslerinde görev alan ve görev almak isteyen öğretim elemanlarına yönelik olarak eğitimler düzenlenmektedir. Bazı öğretim elemanları yukarıda belirtilen öğretme-öğrenme materyallerinin yanı sıra, çalışma yaprakları, dereceli puanlama araçları, ek okuma kaynakları (makale) vb. materyalleri de derslerine eklemektedir. Ders notları, sunular vb. materyaller dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanmaktadır. Bu materyallerin biçimsel kontrolü uzaktan eğitim merkezimiz tarafından yapılarak materyal hazırlayanlara geliştirmeye yönelik öneriler iletilmekte, öğretim elemanı onayından sonra materyaller sisteme yüklenmekte ve kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Asenkron videoların çekimleri, düzenleme vb. çekim sonrası işlemleri ve sisteme yüklenmeleri UZEM tarafından yapılmaktadır. Sanal sınıf derslerinin açılması, işlenmesi, işlenen dersin kaydedilmesi ve paylaşılması ile ilgili öğretim elemanlarına eğitim verilmiştir. İsteyen öğretim elemanları sanal sınıflarını sistem üzerinden kendileri açabilmekte, gerektiğinde ek ders yapabilmektedir. Sanal sınıflarla ilgili destek gerektiğinde UZEM personeli destek vermektedir.

Sanal sınıf dersleri canlı olarak ALMS yönetim sistemimizle senkronize çalışan Perculus sistemi üzerinden yayımlanmaktadır. Bu sisteme bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletlerden ulaşılabilmektedir. Yayımlanan dersler ayrıca sonradan asenkron olarak da öğrenciler tarafından izlenebilmektedir.

 1. Öğretim elemanlarına UE dersleri hazırlama konusunda bir eğitim verilmekte midir? Ders materyali hazırlanmasına yönelik bir kılavuz var mıdır?

Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezimiz tarafından derslerin hazırlanması konusunda uzaktan eğitim programında ders verecek olan tüm öğretim elemanlarına ve destek personele eğitim verilmektedir. Dönem başlarında ve sonlarında eğitimler düzenlenmekte olup, en son gerçekleştirilen eğitim 04 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Ders materyali hazırlama konusunda yüz-yüze eğitim verilmekte ve örnek ders materyalleri, sunular kullanılmaktadır. Ayrıca sistem kullanım kılavuzları ve eğitim materyalleri bulunmakta olup eğitime katılanlarla paylaşılmaktadır. Ders materyallerinin hazırlanması sürecinde örnek materyaller ve örnek sunu, ders notu şablonu öğretim elemanları ile paylaşılmıştır. Materyal tasarım sürecinde Mayer’in çoklu ortam tasarım ilkeleri anlatılmakta, eğitimlerde doğru örnekler - yanlış örnekler gösterilmekte, tartışılmakta ve tasarım ilkeleri ile ilgili eğitim sunuları eğitime katılanlarla paylaşılmaktadır.

 1. Ders materyali hazırlanmasında kurum dışından alınan hizmet var mıdır?

Ders materyalinin hazırlanması sürecinde kurum dışı destek alınmamaktadır.

 1. Öğretim Süreci: Genel olarak uygulanan öğretim sürecini aşağıdaki başlıklar çerçevesinde açıklayınız.

- Derslerin uzaktan sunumunda kullanılan teknolojiler

- Eş zamanlı ders sunumu (Hangi süre ve sıklıkla)

- Eş zamansız ders sunumu (Uygulanan Model)

- Forum / Tartışma ortamları

- Akademik danışmanlık (Öğrenci danışmanlığı)

Derslerin uzaktan sunumunda ALMS öğrenme portalı, öğrencinin sisteme girebilmesini ve tüm kaynaklara ulaşmasını sağlamaktadır. Sanal sınıf, ALMS ile bütünleşik olarak çalışan Perculus modülü ile yapılmaktadır.

Eş zamanlı dersler her hafta düzenli olarak yapılmaktadır. Derslerin haftalık ders programında belirtilen gün ve saatinde, ders saati kadar süre için Perculus üzerinden ders açılmakta ve dersler bu şekilde işlenmektedir. Öğretim elemanları gerekli olduğunda (telafi dersi, ek ders vb.) kendileri derslerinde sanal sınıf açabilmekte ve ders işleyebilmektedir.

Eş zamansız kaynaklara ALMS öğrenme portalı üzerinden erişilebilmekte ve her zaman ulaşılabilmektedir. Eş zamansız kaynaklar: Sunular, ders notları, asenkron destek videolar, birçok derste okuma makaleleridir. Ayrıca program açıldıktan sonra sanal sınıf derslerinin kaydedilmiş videoları da sistemde saklanmakta ve ek kaynak olarak kullanılmaktadır.

ALMS sistemi üzerinde forum ile tartışma ortamı bulunmaktadır. Bu sayede öğretim elemanı ve öğrenciler için tartışma ortamı sağlanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları sistem üzerinden birbirlerine mesaj göndererek iletişim kurabilmektedirler.

Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık, uzaktan eğitim programını yürüten anabilim dalınca görevlendirilen danışman öğretim elemanları tarafından sağlanmaktadır.

 1. Uzaktan Eğitim Öğrenci Destek Sistemi Aşağıdaki destek hizmetlerine ilişkin bileşenlerin uzaktan eğitim kapsamında nasıl gerçekleştirildiğini açıklayınız

Bileşen

Açıklama

İdari destek: Kayıt/ Kayıt yenileme, Öğrenci belgesi, paso, askerlik vb. işlemler

Öğrencilerin programa kabulü, kayıt işlemleri, öğrencilikleriyle ilgili işlemler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

Teknik destek: Teknik yardım

Öğrencilerin sisteme girememesi, şifrelerini unutmaları, sistemi kullanamamakla ilgili sistemden kaynaklanan sorunlar UZEM’de teknik destekten sorumlu personel desteği ile çözümlenmektedir. Öğrenciler bu desteğe yaşadıkları sorunla ilgili sistem üzerinde belirtilen adresten veya sisteme giremiyorlarsa UZEM e-posta adresi, sorun bildirme formu veya telefon üzerinden ulaşabilmektedirler. Ayrıca UZEM ofisi bu tür sorunların çözülmesi için kampüse gelme olanağı olan öğrencilere mesai saatleri içerisinde hizmet sunmaktadır.

Öğretim elemanları ve yöneticilere yönelik teknik destek görevli UZEM personeli tarafından verilmektedir.

Akademik destek: Öğrenci danışmanlığı, soru-cevap

Öğrencilerin programda alacakları dersler, kariyerleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri kayıtlı oldukları programın anabilim dalı tarafından görevlendirilmiş akademik personel tarafından sağlanmaktadır. Bu personellerin listesi ve iletişim bilgileri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerin derslerle ilgili soru ve cevapları ise dersi veren öğretim elemanı tarafından yanıtlanmaktadır.

Sosyal Destek: Uzaktan/ Yüz yüze sosyal etkinlikler)

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik destek ve sosyal ağ programları veya yüz yüze yapılacak etkinlikleri öğrencilerin kayıtlı oldukları programın anabilim dalı başkanı, akademik danışmanlar ve öğretim elemanları tarafından planlamaktadır. Bu kapsamda açılan programlarda her yarıyıl başında öğrencilere yönelik olarak oryantasyon haftası düzenlenmekte, bu oryantasyon programında paylaşılan bilgiler ve dokümanlar anabilim dalı web sitesi üzerinden toplantıya katılamayan öğrencilerle de paylaşılmaktadır.

Kütüphane: Sağlanan kütüphane hizmeti

Uzaktan eğitim öğrencileri, üniversitenin normal kayıtlı öğrencileri gibi üniversitenin sağladığı kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Bu kapsamda Üniversitemiz Göztepe Güney Kampüsü C Blokta zemin katta ve 1. Katta, Göztepe Kuzey Kampüsü K Blok 2. Katta, Cevizli Kampüsü, A Blokta ve Orhanlı Kampüsünde yer alan kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

 1. Uzaktan Eğitim Ölçme Değerlendirme Süreci:  Uzaktan eğitim programlarında uygulanan ölçme-değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi veriniz.

Ara

Sınav

Ödev/

Proje

Dönem

sonu

Diğer

Açıklama

(Uzaktaki öğrencilerin Gözetimi, sınavların değerlendirilmesi

Sınav

Türü*

%

%

Sınav Türü*

%

%

Tezsiz Yüksek Lisans

ÇS ve AU

50

-

ÇS ve AU

50

-

Ara sınav ve dönem sonu sınavı, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği yüz-yüze olarak merkez kampüste yer alan dersliklerde gerçekleştirilecektir. Ara-sınavlar çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içerecek şekilde kağıt-kalem testi olarak gerçekleştirilecektir. Dönem-sonu sınavları da dersi veren öğretim üyesinin tercihine göre açık uçlu veya çoktan seçmeli olarak kağıt-kalem testi olarak ve yüz-yüze yapılacaktır.

* Sınav türü:  Çoktan seçmeli (ÇS), Açık Uçlu(AU)

 1. Ek Bilgi : Kurumunuzun uzaktan eğitim sistemi ve sunulan/sunulacak uzaktan eğitim programları konusunda eklemek istediğiniz ek bilgiler varsa lütfen aşağıdaki alana 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız.

UZEM tarafından 2015-2016 eğitim öğretim yılı başından itibaren üniversite ortak dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri uzaktan öğretim ile verilmektedir. Ayrıca 2016 yaz döneminde İstanbul Bilimler Akademisi ile Üniversitemiz arasında yapılan bir protokolle farklı ülkelerden öğrencilerin katılımıyla İnternet Üzerinden Osmanlı Türkçesi Kursu sanal sınıf sistemimiz kullanılarak başarı ile tamamlanmıştır. Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği Ülkeleri katılımlı) olmak üzere toplam 9 sertifika programı düzenlenmiştir. Bu programlar başarı ile tamamlanmıştır.

 1. Uzaktan Eğitim ders ve programlarının geliştirilmesi ve destek hizmetleri konusunda kurumunuzda bilgi almak için irtibat kurulacak kişi:

İrtibat Kurulacak kişi

Adı Soyadı

Özcan Erkan AKGÜN

E-posta

UZEM Müdürü, Doç. Dr.

Telefon

Görev Yeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Program Sorumlusu ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı,

Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül, e-posta: murat.bulbul@medeniyet.edu.tr

Ofis Telefonu: 4001

 

[1] 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ücretidir.