Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programının açılmasının temel gerekçesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önemle vurgulanan, büyük bölümü öğretmenlerden oluşan aday öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlama düşüncesine hizmet etmektir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyon belgesinde: “Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu önceliği temel alarak öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim ve etkinliklerinin lisansüstü öğrenimle desteklenerek yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistem ve modeli oluşturulacaktır”, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilecek iş birliği ve koordinasyon aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimleri çağdaş bir yaklaşımla lisansüstü derecesine dayalı olarak yapılandırılacaktır” ifadeleri yer almaktadır.

Ülkemizde Türkçenin ana dili olarak öğretiminin yanı sıra yabancı dil olarak öğretimi üzerinde de önemle durulmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçeye yönelik çalışmalar üniversiteler bünyesinde açılan Türkçe eğitim merkezleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı birimlerde; Yunus Emre Enstitülerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi merkezlerde sürmekte ve bu kurumlarda istihdam edilecek uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Millȋ Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik yapan adayların hedef kitleleri olan öğrencilerin ve kendilerinin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak, bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olmalarını sağlayacaktır.

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, Türkçe ve eğitimi alanında yaşanan güncel gelişmeleri, tartışmaları, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri, eksiklikleri takip edip kavrayabilecek gerekli kuramsal ve akademik bilgiye sahip olabilecektir.

Programa Kabul Koşulları

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u toplanarak belirlenir. Bilim sınavına kontenjanın dört katı kadar aday çağrılır.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

  • Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Dilbilim, Yabancı Diller Eğitimi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümlerinden mezun olmak,
  • En az 2.5/4.00 veya 65/100 lisans mezuniyet notuna sahip olmak,
  • YDS/İMU İYS/YÖKDİL sınavlarından birinden 50 ve üzeri veya  TOEFL IBT sınavında 60 ve üzeri puan almış olmak, 
  • ALES sözel puan türünden en az 60 almış olmak (Yabancı öğrenciler için GRE sınavından en az 155 puan almış olmak)

Yabancı Diller Eğitimi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümlerinden mezun olanlar için bir yıl bilimsel hazırlık zorunluluğu bulunmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri:

  • Lisans Not Ortalaması (%20),
  • ALES Puanı (%50)
  • Bilim Sınavı (%30) üzerinden yapılır.

Ders Programı

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

TRE 501

Geçmişten Günümüze Şiirlerle Türkçe Öğretimi

3

0

3

7

TRE 503

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

3

0

3

7

TRE 505

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

3

7

TRE 507

Seçmeli Ders 2

3

0

3

7

TRE 509

Seçmeli Ders 3

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

TRE 502

Geçmişten Günümüze Nesirlerle Türkçe Öğretimi

3

0

3

7

TRE 504

İkidillilere Türkçe Öğretimi

1

1

0

7

TRE 506

Seminer

3

0

3

4

TRE 508

Seçmeli Ders 5

3

0

3

7

TRE 510

Seçmeli Ders 6

3

0

3

7

TRE 512

Seçmeli Ders 7

3

0

3

7

TOPLAM

16

1

15

39

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

31

1

30

74

Mezuniyet İçin Gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 24

AKTS Kredi Toplamı: 120

Derslerimiz

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

TRE513

Cumhuriyet Devri Şiirleriyle Türkçe Öğretimi

3

0

3

7

TRE514

Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları İncelemeleri

3

0

3

7

      TRE515

Türkçe Öğretiminde Edebi Sanatların Etkisi

3

0

3

7

TRE516

Modern Türk Romanının Dil Öğretimindeki Etkisi

3

0

3

7

TRE517

Türkçenin Ana Kaynaklarının Öğretimi

3

0

3

7

TRE518

Türkçe Eğitiminde Kaynakça İncelemeleri

3

0

3

7

TRE519

Dil Öğretim Aracı Olarak Manzum Sözlükler

3

0

3

7

TRE520

İkinci Dil Edinimi Kuramları

3

0

3

7

TRE521

Dil Eğitimi ve Ölçme-Değerlendirme

3

0

3

7

TRE522

Teknoloji Destekli Dil Öğretimi

3

0

3

7

Programda Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Özlem Fedai, Türkçe Eğitimi ABD

Doç. Dr. Bekir İnce, Türkçe Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Güler Doğan Averbek, Türkçe Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Albayrak, Türkçe Eğitimi ABD

Program Sorumluları ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD

Prof. Dr. Özlem Fedai, Türkçe Eğitimi ABD, e-posta: özlem.fedai@medeniyet.edu.tr

Doç. Dr. Bekir İnce, Türkçe Eğitimi ABD, e-posta: murat.bulbul@medeniyet.edu.tr

Arş Gör. Neslihan Yücelşen, Türkçe Eğitimi ABD ,e-posta:   neslihan.yucelsen@medeniyet.edu.tr

Arş. Gör. Funda Yeşil, Türkçe Eğitimi ABD, e-posta: funda.yesil@medeniyet.edu.tr