Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği

             PROGRAM HAKKINDA

Dönemsel talep dalgalanmaları söz konusu olsa da hem iç turizm hem de uluslararası turizm Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme eğiliminin gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, mikro düzeyde ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rekreasyon ve diğer turizm işletmelerinin bütün paydaşları memnun edecek ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için turizm sektöründe uzman yönetici ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan, turizm faaliyetinin makro düzeyde olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini en yükseğe çıkaracak, olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini de en aza indirecek sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yönetimi için de yönetici ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin yönetimi için çok disiplinli bir yaklaşımla yukarıda belirtilen ihtiyaçlara dönük olarak uzmanlık düzeyinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

             PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Turizm işletmeciliği alanında ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olur.
 • Ulusal ve uluslararası turizm işletmelerini etkin ve verimli şekilde yönetebilmek için gerekli olan temel işletmecilik ve yönetim ilkelerini bilir ve uygular.
 • Sosyal bilimler alanına özgü bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
 • Hem makro hem de mikro açıdan sürdürülebilir turizm gelişimi konusunda bilgi sahibidir.
 • Makro ve mikro ölçekte turizm planlaması ve politikaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
 • Turizm işletmeciliği ile ilgili tartışma ve analizleri ilgili paydaşlara sunar.
 • Edindiği bilgi ve becerileri analiz eder ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
 • Turizm işletmeciliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm yolu üretir.
 • Sosyal ve mesleki açıdan yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerisine sahip olur.
 • Turizm alanındaki güncel konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar yürütür veya yürütülen projelerde ekip üyesi olarak görev alır.
 • Hukuk kurallarına, toplumsal ve mesleki etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibi olur.