Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıp Hukuku

İletişim

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Yerleşkesi

Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. NO:47, 34865 Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 280 2425

Fax: 0(216)280 24 24

E-posta: hukuk@medeniyet.edu.tr

Program sorumlusu:

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

nur.kaman@medeniyet.edu.tr

1. Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde çok bilinmeyen bir alan olmakla beraber son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir alan olarak kendisini göstermektedir.  Ayrıca belirtmek gerekir ki gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada sağlık personelinin hukuksal sorumluluğuna ilişkin dava sayısında da bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Tıp hukukunun uygulamadaki önemine rağmen, bir yandan müstakil bir alan olmaması, öte yandan şu ana kadar ülkemizdeki hukukçuların kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra bu alanla ilgilenmiş olmaları, yani müstakil tıp hukukçularının bulunmayışı, bu alana şimdiye kadar sadece adli tıp uzmanlarının alaka göstermiş olması, çok teknik bir alan olan tıp hukukunun gelişmesini önlemiştir. Programımız bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının da hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programımızda yeterli tıp hukuku bilgisi verilerek hasta yararı ile toplumun yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik boyutu ve hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır.

2.   Kabul Koşulları

Programımız interdisiplinler bir program olup; Hukuk, Tıp veya Sağlık Bilimleri alanlarından lisans mezunu olan adaylar programımıza başvurabilmektedirler. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

3. Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve tıp hukuku alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

  1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
  2. Tıp Hukuk alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
  3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları algılar.
  4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
  5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur. 
  6. Tıp Hukuku alanında temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Tıp Hukuku alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  8. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.
  9. Tıp Hukuku alanına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurarak tıp hukukunun değişik yönleri hakkında bilimsel çalışmalarda bulunur.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. M. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. M. Hakan Hakeri

Prof. Dr. Ümit Gezder

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Tunç Kutoğlu

Doç. Dr. Hacı Kara

Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat

Dr. Öğr. Üyesi Alpertunga Kara

Dr. Öğr. Üyesi Murat Tümay

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Turan

Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

5. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler:

a. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ZORUNLU/

SEÇMELİ

Tıp Hukukuna Giriş

3

7

Z

Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji*

3

7

Z

Hukuka Giriş**

3

7

Z

Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk

3

7

Z

Araştırma Yöntemleri

3

7

Z

İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu

3

7

S

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

3

7

S

Tıp Ceza Hukuku

3

7

S

*Öğrenciler mezun oldukları programa göre Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji veya Hukuka Giriş dersini seçeceklerdir.

* Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar için zorunlu

**Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için zorunlu

b. II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

DERSİN ADI

KREDİSİ

AKTS KREDİSİ

ZORUNLU/

SEÇMELİ

Vaka Çalışması

3

7

Z

Tıp Hukuku Açısından Sosyal Güvenlik Sistemi

3

7

S

Tıp Hukukunda Özel Hukuk Sorunları

3

7

S

Tıp Hukukunda İnsan Hakları Sorunları

3

7

S

Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi

3

7

S

Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım

3

7

S

İlaç Hukuku

3

7

S

Seminer

0

4

Z

6. Mezuniyet Koşulları

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut yönetmeliği uyarınca toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders alınmakta ve sonrasında da özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir. Programımızda açılan derslerin listesi yukarıda sunulmuştur.

7. İstihdam Olanakları

Program son yıllarda pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış olan bu alanda uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde akademisyen ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.