Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Fizyoloji

Program Hakkında

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl); ilk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir.  Programdan mezun olabilmek için, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dahil en az 9 ders ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisi tamamlamış olmalıdır.

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları programı tamamladığında Bilim Uzmanı unvanı alıp, tüm üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler veya Doktora programlarına devam edip doktor unvanı alarak akademik hayatlarına devam edebilirler.  Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Anabilim Dalı’mızda başlıca egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kan fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuvar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji uzmanı yetiştirmek.

Hedef

Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi,

Araştırma konularında güncel literatür bilgisi,

Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi,

Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi,

Temel laboratuvar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi,

Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi kazandırmak.

Eğitim Dili Türkçedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde bir yabancı dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Akademik Personel

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN