Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Biyokimya

Dünyamız canlıların birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bir platformdur. Bu etkileşim birçok bilim dalı tarafından incelenmektedir. Bu incelemelerin bir kısmı makroskobik, bir kısmı ise mikroskobik düzeydedir. Biyokimya, mikroskobik ve moleküler düzeyde inceleme yapan; canlılığın ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ile ilgili tüm biyokimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın en geniş uygulama alanına sahiptir. Sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle başta hastalıkların tanınması ve tedavisinin takibi olmak üzere tıp, biyoteknoloji, biyomühendislik gibi alanlarda çok önemli yer tutar. Sağlığını tanımlamak, hastalıkların takibini yapmak, tanı ve tedavi amaçlı kimyasallar ve analiz sistemleri oluşturmak biyokimyadan ayrı düşünülemez.

Biyokimya Yüksek Lisans program eğitimi , kalifiye bir tıbbi biyokimya uzmanı olmak için başlangıçtır. Bu eğitim sürecinde temel biyokimya eğitimini takiben sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, örneklerin saklanma koşulları, analiz süreçleri,  analiz amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, ilgili cihazlar ve bu cihazların kalibrasyon ve optimum şartlarda çalışmasının öğrenilmesi, çalışılacak numulerinin neler olduğunun ayrıntılı tanımlanması ve bu sistemlerde analiz edilecek şekilde hazırlanmasının öğrenildiği bir süreçtir. Biyokimya Yüksek Lisans eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak bireyleri desteklemektir.                 

Tıbbi Biyokimya Yüksek lisansı programı ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında almış olup, 2018 yılı itibariyle ilk yüksek lisans mezunlarını vermiştir. Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi tarafından devam ettirilmektedir. Öğretim Dili Türkçe´dir. Program, Tıbbi Biyokimya alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

Program Çıktıları

  1. Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve kontrol mekanizmalarını kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olur
  2. İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilir
  3. Almış olduğu eğitimle alanında bilimsel çalışmalara katılabilecek ve bilimsel yayına dönüştürebilecek genel bilgileri öğrenir
  4. Bir bilimsel araştırma projesini uygulayabilecek ve takip edebilecek düzeye gelmiş olur
  5. Biyokimya alanındaki güncel düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilir
  6. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilir
  7. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir
  8. Hastalıkların etyolojisi ile ilgili biyokimyasal yaklaşımlarda bulunabilir