Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikiyatri Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği YÜKSEK LİSANS programı 2017- 2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir

Vizyon

Etik ilkeler ışığında, bilimsel bilgileri kullanarak yapılan araştırmalarla toplum ve bireyin ruhsal sorunlarına yönelik faaliyetlerde bulunabilmek.

Misyon

Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı uzman hemşireler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programının amacı; birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal bozukluğu olan bireyleri iyileştirme ve toplum içinde bakımını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı hemşireliği alanında uzman hemşireler yetiştirmektir. Bireylerin ruh sağlığını koruma ve geliştirme, ruhsal sorunları olan bireylerin tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirmeleri, psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını kavrayarak kanıta dayalı bakım anlayışı geliştirmeleri, bireylerin genel ve ruhsal sağlığını kapsamlı olarak değerlendirebilmeleri, ruhsal hastalığı olan bireylere özgü bakımı planlayıp uygulama becerisi kazanmaları, psikososyal uygulama becerilerini ve psikiyatri hemşireliği alanında eğitim ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Program Çıktıları

  • İletişim ve psikiyatri bilgilerini psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanabilmek
  • Birey , aile ve toplumun sağlığın geliştirilmesi ve korunmasında sorumluluklar alabilmek
  • Sağlık ekibi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilmek.
  • Bağımsız karar verebilmek
  • Uygulamalarında mesleki ve etik ilkeleri göz önünde bulundurmak