Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

Günümüz rekabet şartları üretim ve hizmet firmalarının nitelikli mühendislere olan ihtiyacını arttırmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler; araştırma ve geliştirmeye önem veren, kendisini ve ürünlerini yenileyen, üretim maliyeti düşük, kaliteli ve çevre dostu ürünler meydana getiren şirketlerin ayakta kalabildiğini göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların sayısı günümüzde 25.000’nin üzerine çıkmıştır. Bu firmalara tedarikçi olarak destek veren Türk yan sanayi firmalarının sayısı da artış göstermektedir. Bu açıdan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi sanayimizin rekabetçiliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarar sağlayacaktır.

Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimini içermektedir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yönelik bir programdır. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kalite ve global anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak ve yeni iş alanları oluşturmak için önemlidir. 
Mühendislik Yönetimi, bütün mühendislik bölümleri ile ilişkisinin yanında sosyal bilimlere de yakın bir programdır. Bu anlamda programımız yönetim organizasyonu, ekonomi, işletme, insan kaynakları, kalite yönetimi alanları ile ilişki içerisinde bulunmaktadır. Bu yüzden üniversitemizin yönetim ve mühendislik konularıyla ilgili bütün bölümleri ile ilişkilidir ve bu bölümlerden öğretim üyeleri ders verme ve danışmanlık yapma konusunda programımıza destek vermektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları Başvuru Koşullarına göre öğrenci alınmaktadır. ALES ve YDS alt sınırları öğrenci alım ilanlarında belirtilmektedir. Ek koşullar için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün öğrenci alım ilanları takip edilmelidir.

Mezuniyet şartları: Öğrenci En az 24 kredi olacak şekilde 8 ders almalı, seminer dersi almalı, Uzmanlık alan dersi almalı, Yüksek lisans tezini tamamlamalıdır. En az CC derecesi olacak şekilde tüm derslerin başarılı olması ve Ağırlıklı Not Puanının en az 2.50 / 4.00 olması gerekir. Programın tamamlanması için öğrencilerin ders havuzundan toplamda en az 120 AKTS değerinde ders ve tezi almaları gerekmektedir. Öğrenciler, dönemin başarı ölçütlerine (ders veya tez çalışması) uymak zorundadırlar.

Programdan mezun olanlar ‘Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Diploması' alırlar.