Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme

1) Program Hakkında

Özellikle İşletme ile ilgili disiplinlerde akademik kariyer yapmayı hedefleyen bireylere yönelik olarak yürütülen bu lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir.

2) Kabul Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerin, bölüm tarafından belirlenen ALES ve Yabancı Dil puan koşulunu sağlamaları ve 4 yıllık bir lisans programından mezun olmaları istenir.

3) Program Yeterlilikleri

 1. Araştırma önerisi hazırlayabilme ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilme,
 2. İşletmeyle ilgili disiplinlerde yerli ve yabancı literatürü tarayabilme, bilimsel bir araştırma gerçekleştirebilme,
 3. İşletmeye ilişkin yapacağı çalışmalarda özgün olma ve bilime katkı sağlama,
 4. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma,
 5. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilme,
 6. İşletmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri, öğrendiği kuram ve kavramlar çerçevesinde değerlendirerek eleştirel olarak ele alabilme,
 7. İşletme disiplinleriyle ilgili temel ve güncel akademik bilgiye sahip olma,
 8. İşletme faaliyetleri ile ekonomik sistem arasındaki ilişki ve etkileşim hakkında bilgi sahibi olup, işletme kararlarının ekonomik sistem üzerindeki muhtemel etkilerini yorumlayabilme,
 9. İşletme ile ilişkili muhasebe, finans, yönetim-organizasyon, üretim ve pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşma,
 10. İşletme disiplinleri arasındaki etkileşimi bilme ve işletme kararlarının muhtemel sonuçlarını çok boyutlu öngörebilme,
 11. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahip olma.

4) Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Veli Denizhan Kalkan

Doç. Dr. Adem Baltacı

Doç. Dr. Bilal Çankır

Doç. Dr. Cevdet Kızıl

Doç. Dr. Dursun Yener

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Arafat Salih Aydıner

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Erdil

Dr. Öğr. Üyesi Erol Muzır

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Taşçıoğlu

5) Müfredat

İlk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan ve seminer dersini alan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir.

I.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

-

3

7

İŞL 517

Yönetim ve Örgüt Kuramları

S

3

-

3

7

İŞL 505

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 519

Finansal Muhasebe

S

3

-

3

7

İŞL 521

Üretim ve Operasyon Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 523

Uluslararası İşletmecilik

S

3

-

3

7

İŞL 525

Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi

S

3

-

3

7

İŞL 527

E-İş Stratejileri

S

3

-

3

7

II.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞL 562

Seminer

Z

1

2

0

4

İŞL 502

Stratejik Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 504

Örgütsel Davranış

S

3

-

3

7

İŞL 514

Finansal Tablolar Analizi

S

3

-

3

7

İŞL 516

Finansal Yönetim

S

3

-

3

7

İŞL 518

Stratejik Pazarlama

S

3

-

3

7

İŞL 520

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

S

3

2

3

7

6) Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 24 kredilik ders ve kredisiz olan Seminer dersini almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır, ilk 4 yarıyılda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

7) İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin öncelikle devlet veya vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaları mümkün olmakla birlikte, kamu veya özel sektör kuruluşlarının mali işler, denetim, kalite kontrol, pazarlama, müşteri ve halkla ilişkiler, üretim, insan kaynakları gibi ilgili birimlerinde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışmaları da mümkündür.

8) Ar. Gör. Abdülkadir Keskin          abdulkadir.keskin@medeniyet.edu.tr