Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam ve Türk Felsefesi

Program Hakkında:

Günümüz düşüncesinin anlaşılması, problemlerinin tespiti ve çözümü, yeni düşünce problemlerinin üretilmesi klasik düşünce geleneğimizin yeniden keşfedilmesiyle mümkündür.

İslam ve Türk coğrafyasında ortaya çıkan düşünce geleneklerinin keşfedilmesi, temellerinin anlaşılması, havzalarının tespiti, kurucu filozofların ve onların literatür ve düşüncelerinin tespiti bu programın ana araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de ve dünyada İslam ve Türk Felsefesinin önemine dair farkındalık düzeyi, özellikle ülkemiz akademiyasında ortaya konan çalışmaların etkisiyle yükselmekte ve genç araştırmacı adaylarının sahaya olan ilgisi giderek artmaktadır.

Programımıza talep başta felsefe ve bilim tarihi bölümleri mezunları olmak üzere çeşitli üniversitelerin ilahiyat, tarih, beşerî bilimler, filoloji… gibi bölümlerinden gelmekte, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Farsça gibi klasik dilleri bilenler tarafından özellikle tercih edilmektedir. Bünyesinde barındırdığı tecrübeli ve dinamik akademisyen kadrosu sebebiyle İslam ve Türk Felsefesi bilim dalı Türkiye’de ve dünyada saygın bir yere sahiptir. 

Kabul Koşulları:

 1. Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 2. İslam ve Türk Felsefesi Lisansüstü programlarına başvuracak adayların klasik felsefe metni okuyacak düzeyde Arapça veya Farsça bilmesi gerekmektedir.
 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 65 puan almış olmaları gerekir.
 4. Yabancı Dil Bilgisi: YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 60 puan almış olmak.
 5. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili tarihsel ve problematik bilgilere sahiptir.
 • Felsefî problemleri, temsilcilerini ve problemlerin tarihî toplumsal varlık alanıyla ilişkisini bilir.
 • Felsefe alanındaki teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Felsefenin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili olarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorunuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Felsefe alanındaki literatüre hâkim olup disiplinler arası çalışma yapabilir.
 • Felsefe alanındaki güncel gelişmeleri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara aktarır.
 • Felsefede kaynak dillerden en az birini, Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanabilir.
 • Felsefe alanındaki sorunlara ilişkin yaklaşımları tarihsel ve problematik olarak analiz eder ve değerlendirir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül CERAN KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

Dr. Öğr. Üyesi Harun KUŞLU

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat

BİLİMSEL HAZIRLIK I. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL801

Eskiçağ ve Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL803

İslam Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL 805

Klasik Mantık

Z

3

0

3

4

FEL 101

Felsefeye Giriş

Z

3

0

3

4

TOPLAM

12

0

12

16

BİLİMSEL HAZIRLIK II. DÖNEM

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL 802

Varlık Felsefesi

Z

3

0

3

4

FEL 804

Bilgi Felsefesi

Z

3

0

3

4

FEL806

Modern Çağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL808

Etik Estetik Değerler

Z

3

0

3

4

FEL810

Türk Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

TOPLAM

15

0

15

20

DERS DÖNEMİ I. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELİF 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

0

3

4

FELİF 503

İslam Felsefesine Giriş: Dönemler ve Problemler

S

3

0

3

4

FELİF 505

Klasik Düşüncebilim

S

3

0

3

4

FELİF 507

İslam Ahlak Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 509

Klasik Nefs Teorisi

S

3

0

3

4

FELİF 511

İslam Varlık Düşüncesi

S

3

0

3

4

FELİF 513

Çağdaş Dönem İslam Felsefesi Çalışmaları

S

3

0

3

4

FELİF 515

Yeni-Eflatuncu Felsefe

S

3

0

3

4

FELİF 517

İbn Sina Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 519

Türk Entelektüel Tarihi

S

3

0

3

4

FELİF 521

Klasik Türkçe Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

FELİF 523

Arapça Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

FELİF 525

Farsça Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

II. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELİF 500

Seminer

Z

-

-

-

4

FELİF 502

Klasik Dönem İslam Bilim Tarihi

S

3

0

3

4

FELİF 504

Usûl-Kelam-Felsefe İlişkisi

S

3

0

3

4

FELİF 506

İslam Siyaset Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 508

İslam Bilgi Teorisi

S

3

0

3

4

FELİF 510

İslam Sanat Felsefesi

S

3

0

3

4

FELİF 512

İbn Sinacı Felsefe

S

3

0

3

4

FELİF 514

Endülüs İslam Felsefesi: İbn Tufeyl, İbn Bacce, İbn Rüşdi İbn Meymun

S

3

0

3

4

FELİF 516

İslam Felsefesinde Çağdaş Sorunlar

S

3

0

3

4

FELİF 518

Türk Metafizik Tarihi: Filozoflar ve Metinler

S

3

0

3

4

FELİF 520

Klasik Türkçe Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

FELİF 522

Arapça Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

FELİF 524

Farsça Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

Mezuniyet Koşulları

Bilimsel Hazırlık eğitimini tamamlamış ya da bilimsel hazırlık eğitimi alması zorunlu olmayan öğrencilerden, iki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan dersleri ve yüksek lisans tezlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.

İletişim

Doç. Dr. Eşref Altaş

0216 280 26 64