Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İngiliz Dili Eğitimi

Programın Tanıtımı

2018 – 2019 Akademik Yılı itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren programın amacı, evrensel, uluslararası ve ulusal ilkeler ışığında ve yerel dinamikleri dikkate alarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilim uzmanı yetiştirmektir. Program, bu anlamda kamu ve özel sektör için her düzeyde görev alacak öğretmen ve öğretim elemanlarının temel bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmak, yenilikleri ve gelişmeleri rahatlıkla izleyebilen üretken akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretim dili İngilizce olan program, İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretimi alanını kapsamaktadır. Program, farklı düzey ve yaş gruplarına uygulanacak olan öğretim etkinliklerin uygulanmasında materyal geliştirme ve uygulama, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı gibi alanların yanı sıra araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya katkıda bulunur.

Program Yeterlilikleri

  1. İngiliz Dili Eğitimi alanı ile ilgili konularda bilimsel yöntemleri kullanarak bağımsız araştırmalar gerçekleştirebilir.
  2. Yabancı dil öğretimi konusundaki evrensel, uluslararası, ulusal ve yerel anlamda kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
  3. Hedef öğrenci gruplarının dil bilgi ve becerilerine yönelik farkındalık taşır ve gereksinimleri bilimsel, pedagojik ve kültürel bağlamlar içinde değerlendirebilir.
  4. Bilgi ve iletişim teknolojilerini yabancı dil öğrenme alanı ile bütünleştirebilir. 
  5. Üst düzey dil öğrenimi için öğrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinimlerini dikkate alarak materyal geliştirebilir.  
  6. Yabancı Dil Eğitimi alanında öğretme ve öğrenme bağlamında bilişsel yeterlilik ve beceri sahibi olur.
  7. Bilimsel çalışmalarda uygun yöntem ve teknikler kullanabilir.
  8. Yabancı Dil Eğitimi alanında özgün eserler üretebilir.
  9. Araştırma ve öğretme süreçlerinde bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki ve bilimsel etik kurallara uygun davranır.
  10. Araştırma, öğrenme ve öğrenme konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını yaşam boyu öğrenme çerçevesinde geliştirir.