Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Program, adaylara sağlam bir teorik altyapı kazanmanın yanında ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak teorik ve pratik problemlerin çözümünü yapabilme becerilerini kazandırmayı, modelleme yeteneklerini pekiştirmeyi, iktisadi olayları değerlendirebilmelerini, yorumlamalarını ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek araştırma yeteneği edinmiş, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü oluşturmaktır.

Hedefler:

Programın hedefi gerek kamunun gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu iktisadi analiz ve iktisat politikası konularında aranan becerilere sahip uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Ayrıca bu program öğrencinin araştırma yaparak bilgiye erişme, onu değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını, akademik yönelimli öğrencileri doktoraya hazırlamayı hedeflemektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

Alınacak Derece:

İktisat Tezli Yüksek Lisans Mezunu

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

 1.     Program Yeterlilikleri

 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve ekonometrik metotlar hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

İKT509

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİK

3

0

3

7

İKT511

   MİKRO İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

İKT560

   SEMİNER

1

2

0

4

İKT510

EKONOMETRİK ANALİZ

3

0

3

7

İKT512

MAKRO İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

3

7

İKT xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT501

OSMANLI TOPLUMSAL TARİHİ

3

0

3

7

İKT503

PARA POLİTİKASI ve FİNANSAL SİSTEM

3

0

3

7

İKT505

BİLGİ EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT507

İKTİSADİ DOKTRİNLER

3

0

3

7

İKT513

AVRUPA İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT515

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

3

0

3

7

İKT517

EKONOMETRİK YÖNTEMLER

3

0

3

7

İKT519

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT521

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

3

0

3

7

İKT523

DÜNYA İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT525

İSLAM İKTİSADININ TEMEL KAYNAKLARI

3

0

3

7

İKT527

İSLAM FİNANSAL SİSTEMİ

3

0

3

7

İKT529

MİKROİKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT531

OYUN TEORİSİ

3

0

3

7

İKT533

EMEK EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT535

EĞİTİM EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT537

DAVRANIŞSAL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT539

EMEK EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT541

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT502

TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADI

3

0

3

7

İKT504

   KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İKTİSAT                                                      POLİTİKALARI

3

0

3

7

İKT506

ORTADOĞU ÜLKELERİ EKONOMİ POLİTİĞİ

3

0

3

7

İKT508

KARŞILAŞTIRMALI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT514

AKDENİZ DÜNYASI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT516

ULUSLARARASI İKTİSAT

3

0

3

7

İKT518

ULUSLARARASI TİCARET

3

0

3

7

İKT520

İKTİSATTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3

0

3

7

İKT522

OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İKT524

KALKINMA EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT526

FİNANSAL KRİZLER

3

0

3

7

İKT528

KANTİTATİF YÖNTEMLER

3

0

3

7

İKT530

İSLAM İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT532

FAİZSİZ BANKACILIK

3

0

3

7

İKT534

KANTİTATİF İKTİSAT

3

0

3

7

İKT536

İSLAM İKTİSAT HUKUKU

3

0

3

7

İKT538

SÖZLEŞME TEORİSİ 

3

0

3

7

İKT540

UYGULAMALI EKONOMETRİ

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

İKT 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

Genel Toplam

120

 1.     Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında Uzmanlık alan dersi ve Tez ile birlikte 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda 45 AKTS değerinde olan tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

 1.     İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe (bankalarda, şirketlerde vb.) pek çok pozisyonda çalışmaktadırlar.

Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı özel ve kamu kurumlarında istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

 1.     İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

0 216 280 25 14