Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe

Program Hakkında:

Bölümümüzde, lisans eğitimi süresince edinilen temel bilgi ve metotların, ağırlıklı olarak uygulama yoluyla pekiştirilmesini içeren ve felsefe-bilimde uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bölüm dersleri, sınırlı sayıda öğrencinin katıldığı seminer grupları şeklinde işlenmektedir. Uygulamalar, tercih edilen bir metot uyarınca, araştırma, kaynak tarama, okuma, metin hazırlama, sunum ve münazara aşamalarını içermekte ve hazırlanan metinler, vize ve final sınavlarıyla birlikte değerlendirmektedir. Programdan mezun olmak için, danışman hoca nezaretinde, yüksek lisans tezinin hazırlanması ve komisyonda savunulması gerekmektedir. Bölümüzden uzmanlık düzeyinde mezun olan öğrencinin, temel felsefi bir düşünceyi yazılı ve sözlü biçimde doğru olarak ifade edebilmesinin yanı sıra, özgün hipotez kurmayı gerektiren doktora eğitimine yönelik altyapıya ve metin yazma tecrübesine sahip olması amaçlanmaktadır.

Kabul Koşulları:

 1. Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 65 puan almış olmaları gerekir.
 3. YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 60 puan almış olmak.
 4. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili tarihsel ve problematik bilgilere sahiptir.
 • Felsefî problemleri, temsilcilerini ve problemlerin tarihî toplumsal varlık alanıyla ilişkisini bilir.
 • Felsefe alanındaki teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Felsefenin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili olarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorunuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Felsefe alanındaki literatüre hâkim olup disiplinler arası çalışma yapabilir.
 • Felsefe alanındaki güncel gelişmeleri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara aktarır.
 • Felsefede kaynak dillerden en az birini, Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanabilir.
 • Felsefe alanındaki sorunlara ilişkin yaklaşımları tarihsel ve problematik olarak analiz eder ve değerlendirir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül CERAN KARATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTURAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÜÇER

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit TİRYAKİ

Dr. Öğr. Üyesi Harun KUŞLU

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat:

Bilimsel Hazırlık I. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL801

Eskiçağ ve Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL803

İslam Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL 805

Klasik Mantık

Z

3

0

3

4

FEL 101

Felsefeye Giriş

Z

3

0

3

4

TOPLAM

12

0

12

16

Bilimsel Hazırlık II. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL 802

Varlık Felsefesi

Z

3

0

3

4

FEL 804

Bilgi Felsefesi

Z

3

0

3

4

FEL806

Modern Çağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

FEL808

Etik Estetik Değerler

Z

3

0

3

4

FEL810

Türk Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

4

TOPLAM

15

0

15

20

Ders Dönemi I. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELSF 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

0

3

4

FELSF 503

Platon İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 505

Aristoteles İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 507

Eskiçağ Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 509

Ortaçağ Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 511

Thomas Aquinas İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 513

Yeniçağ Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 515

Alman İdealizmi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 517

İngiliz Emprisist Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 519

Eleştirel Felsefe ve Frankfurt Okulu Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 521

Analitik Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 523

Çağdaş Fransız Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 525

Varoluşçuluk Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 527

Çağdaş Felsefe Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 529

Pragmatizm Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 531

Feminizm Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 533

Postmodernizm Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 535

Biyoloji Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 537

Mantık Tarihi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 539

Metafizik Tarihi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 541

Eski Yunanca Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

FELSF 543

Latince Felsefe Okumaları I

S

3

0

3

4

Ders Dönemi II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FELSF 500

Seminer

Z

-

-

-

4

FELSF 502

Descartes, Spinoza ve Leibniz İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 504

Locke, Berkeley ve Hume İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 506

Immanuel Kant İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 508

Edmund Husserl İncelemeleri

S

3

0

3

4

FELSF 510

Varlık Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 512

Bilgi Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 514

Değer Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 516

Bilim Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 518

Fenomenoloji Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 520

Estetik Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 522

Tarih Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 524

Çevre Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 526

Zihin Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 528

Uygulamalı Etik Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 530

Mantık Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 532

Teknoloji ve Felsefe Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 534

Din Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 536

Hukuk Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 538

Toplumsal Cinsiyet Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 540

Şiir ve Felsefe Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 542

Kötülük Felsefesi Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 544

Felsefi Antropoloji Okumaları

S

3

0

3

4

FELSF 546

Eski Yunanca Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

FELSF 548

Latince Felsefe Okumaları II

S

3

0

3

4

Mezuniyet Koşulları

Bilimsel Hazırlık eğitimini tamamlamış ya da bilimsel hazırlık eğitimi alması zorunlu olmayan öğrencilerden, iki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan dersleri ve yüksek lisans tezlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.

İletişim

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

0216 280 26 23