Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1. PROGRAM HAKKINDA

1.1. Amaç:

Günümüzde her teknik problemin elektrik, elektronik ve bilişim teknolojilerine bakan bir yönü mutlaka vardır. Bu nedenle, elektrik ve elektronik tabanlı ürünler ve sistemler yaşamımızın hemen hemen her alanında mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanlardaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış,  alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

1.2. Hedef: 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız ve doğru karar alabilen, sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan yüksek mühendisler yetiştirmektir.

1.3. Kuruluş:

2016 Güz yarıyılı

2. KABUL KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adaylar içinden aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

                          •           İlgili alanlardan birinden lisans diplomasına sahip olması,

•           Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 75 standart puana sahip olması,

•           Adayın YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka bir İngilizce dil sınavdan en az 55 puan almış olması,

                          •           Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,

•           Değişim öğrencilerinin başvuruları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

•           Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

3. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun oluncaya kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmeleri beklenir:

  1. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uzmanlık alanlarının birinde elde ettiği derinlemesine bilgiyi güncel bilimsel araştırma konularıyla bütünleştirerek alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilir. (Derinlik)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin uzmanlıkları ile ilgili diğer alt alanlarında ve/veya diğer disiplinlere ait ilgili alanlarda bilgi sahibi olur. (Genişlik)

                   

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yapılmış güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir, derinlemesine izleyebilir, bir bilimsel araştırmayı başlatıp sonlandırabilir ve kendini yenileyebilir. (Araştırma)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olur, ihtiyaç durumunda bunları inceler ve öğrenir. (Yaşam Boyu Öğrenme)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarından elde ettiği sonuçları, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilir. (İletişim Becerisi)

  1. Tüm etkinliklerinde mesleki etik değerlerin yanında, toplumsal ve bilimsel etiğin değerlerini de gözetir. (Etik)

4. DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr. Kürşat AYAN

Prof. Dr. Zehra SARAÇ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eylem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

5. MÜFREDAT

Müfredat 8 meslek dersi (2 zorunlu+6 seçmeli), Seminer dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.

GÜZ DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 50X

ZORUNLU MATEMATİK DERSİ

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS I

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS II

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS III

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

BAHAR DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 500

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI VE MESLEKİ ETİK

Z

3

0

3

7

EEM 570

SEMİNER

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS IV

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS V

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VI

S

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

27

63

DÖNEM BAĞIMSIZ ALINMASI ZORUNLU DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 580

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Z

0

0

0

30

EEM 590

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4

0

0

30

TOPLAM  

0

60

GENEL TOPLAM

39

123

ZORUNLU MATEMATİK DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 501

OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLER

Z

3

0

3

7

EEM 502

MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER

Z

3

0

3

7

SEÇMELİ DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 504

SİSTEM KURAMI

Z

3

0

3

7

EEM 511

BİLGİ KURAMI

Z

3

0

3

7

EEM 512

BİLGİ TABANLI SİSTEMLER

Z

3

0

3

7

EEM 513

BİLGİSAYAR AĞLARI

Z

3

0

3

7

EEM 514

KUANTUM BİLGİ BİLİMİNE GİRİŞ

Z

3

0

3

7

EEM 515

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Z

3

0

3

7

EEM 516

SAYISAL HABERLEŞME KURAMI

Z

3

0

3

7

EEM 517

YAPAY SİNİR AĞLARI

Z

3

0

3

7

EEM 524

ANALOG TÜMLEŞİK DEVRELER

Z

3

0

3

7

EEM 525

TELSİZ VE MOBİL AĞLAR

Z

3

0

3

7

EEM 526

HABERLEŞME SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Z

3

0

3

7

EEM 527

ELEKTRONİK HARP

Z

3

0

3

7

EEM 531

İSTATİSTİKSEL İŞARET İŞLEME

Z

3

0

3

7

EEM 533

OPTİMİZASYON KURAMI VE UYGULAMALARI

Z

3

0

3

7

EEM 534

KESTİRİM KURAMI

Z

3

0

3

7

EEM 536

ROBOTİĞE GİRİŞ

Z

3

0

3

7

EEM 537

İLERİ SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ

Z

3

0

3

7

EEM 538

OTONOM ROBOTLAR

Z

3

0

3

7

EEM 543

ELEKTRİK MAKİNELERİNİN YAPISAL ANALİZİ

Z

3

0

3

7

EEM 545

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ÖZEL KONULAR

Z

3

0

3

7

EEM 551

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Z

3

0

3

7

EEM 552

SAYISAL SİSTEM TASARIMI

Z

3

0

3

7

EEM 553

BULANIK MANTIK İLE MODELLEME VE KONTROL

Z

3

0

3

7

EEM 554

BİLGİSAYARLI GÖRME

Z

3

0

3

7

EEM 555

GÖRÜNTÜ İŞLEME

Z

3

0

3

7

EEM 556

ÖRÜNTÜ TANIMA

Z

3

0

3

7

EEM 561

BİYOELEKTRİK

Z

3

0

3

7

EEM 562

BİYOMEDİKAL İŞARET ŞLEME

Z

3

0

3

7

EEM 572

OPTOELEKTRONİK

Z

3

0

3

7

EEM 574

FİBEROPTİK SİSTEMLER

Z

3

0

3

7

EEM 575

AKIM MODLU ANALOG DEVRE TASARIMI

Z

3

0

3

7

6. MEZUNİYET KOŞULLARI

Bu programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için,

•           En az 8 ders (24 yerel kredilik)  ve Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ile Yüksek Lisans Tezine kayıt olmaları ve en az 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

•           Programdaki bir dersten başarılı olabilmeleri için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.

•           Programda öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersi ile Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

6.1. Değerlendirme Yöntemleri:

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

6.2. Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında “Yüksek Mühendis” derecesine sahip olunur.

7. MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Elektrik üretimi ve dağıtımı, elektrik motorları, transformatörler, elektronik, mikro elektronik, nano elektronik, haberleşme, kablosuz haberleşme, uydu haberleşmesi, bilgisayar ağları, sinyal işleme, bilgisayar ve yazılım, otomatik kontrol, biyomedikal, ölçü aletleri, robotik, yapay zekâ, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

8. İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

            e-posta: erdogan.aydin@medeniyet.edu.tr

            Telefon: 02162804032