Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı, farklı çalışma alanlarından gelen ve kamu, özel ve uluslararası eğitim kurumlarının yönetimi ve işletmesi alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Disiplinlerarası nitelikte olan program, eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda programımız, eğitim yöneticilerinin geleneksel rollerinin ötesine geçmelerini sağlayacak eğitim, değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi yeni becerilere odaklanmıştır. Bu özelliğiyle programımız geleneksel eğitim yönetimi bölümlerinden farklılaşmıştır. Programda yer alan ders, uygulama ve etkinlikler yeni beklentilere yanıt verebilecek niteliktedir.

Eğitim sisteminde her geçen gün sayıları artan özel öğretim kurumlarıyla ilgili beklentileri karşılamak, eğitim alanına insangücü yetiştiren üniversiteler için önemli bir konu haline gelmiştir. Program, eğitim sektöründe yatırım yapmayı planlayan kişilerden, yöneticilik kariyerini hedefleyenlere ve mevcut özel sektör eğitim yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede birçok kişiye hitap etmektedir.


Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı olarak önemli bir diğer amacımız, yeni bir anabilim dalı olarak ortaya çıkan bu lisansüstü programda yapılacak bilimsel araştırmaların sayısını ve niteliğini arttırmaktır. Bu amaca hizmet etmesi için de Disiplinlerarası Tezli Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nın açılışı bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ayrıca tezli lisansüstü programımızın açılmasıyla bu alanda çalışacak araştırmacıların da yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Disiplinlerarası Tezli Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunu olan öğrenciler hâlihazırda doktora programı mevcut olan işletme, eğitim yönetimi ve denetimi ve de yönetim bilimi alanındaki diğer doktora programlarına devam edebileceklerdir. Program mezunu olan öğrenciler MEB bünyesinde gittikçe işletmeciliğe doğru kayan yönetim uygulamaları ve projelerinde uzman olarak istihdam edilme olanağı da bulabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen amaçlara etkili bir şekilde ulaşılabilmesi için ilgili dersler, eğitim bilimleri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, finans ve işletme alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin yeterlikleri şu şekildedir,

  • Eğitim kurumlarına yönelik artan toplumsal değişim taleplerini karşılayacak yönetici yeterliklerini kavrar,
  • Kamu eğitim kurumları, özel sektör tarafından açılan eğitim kurumları ve yurtdışında açılan eğitim kurumlarının yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, tutum ve değerleri kavrar,
  • Değişim ve teknoloji liderliği, performans yönetimi, bütçeleme becerileri, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi, proje yönetimi, veriye dayalı karar verme, okul merkezli yönetim, eylem araştırması ve sözleşme yöneticiliği gibi alanlarda yeni beceriler kazanır ve uygular,
  • Eğitim, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi analiz edebilir,
  • Özel öğretim kurumunun açılma ve planlama süreçlerinden eğitimin amaçlarına uygun olarak işletilmesine kadar birçok alanda gerekli formasyonu ve becerileri uygulayabilir,
  • Eğitim yönetimi alanında araştırma yapabilir.

Kabul Koşulları

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u toplanarak belirlenir. Bilim sınavına kontenjanın dört katı kadar aday çağrılır.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

  • Lisans programı mezunu olmak.

Değerlendirme Kriterleri:

  • Lisans Not Ortalaması (%20),
  • ALES Puanı (%50)
  • Bilim Sınavı (%30) üzerinden yapılır.

Ders Programı

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 501

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders I

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders II

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders III

3

0

3

6

EKİ….

Seçimlik Ders IV

3

0

3

6

TOPLAM

12

0

12

30

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 502

Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

EKİ 560

Seminer

1

1

0

6

EKİ…

Seçimlik Ders I

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders II

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders III

3

0

3

6

EKİ…

Seçimlik Ders IV

3

0

3

6

TOPLAM

12

0

12

36

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

66

Mezuniyet İçin Gerekli Ulusal Kredi Toplamı: 24

AKTS Kredi Toplamı: 120

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programından yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 24 kredilik dersleri ve yüksek lisans tezini tamamlamak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

Derslerimiz

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 503

Eğitim Liderliği

3

0

3

6

EKİ 505

Değişim ve Çatışma Yönetimi

3

0

3

6

EKİ 507

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

3

0

3

6

EKİ 509

Kişisel Gelişim Uygulamaları

3

0

3

6

EKİ 511

Okulda Rehberlik Hizmetlerinin Yönetimi

3

0

3

6

EKİ 513

Eğitim Politikaları ve Uluslararası Kurumlar

3

0

3

6

EKİ 515

Alternatif Eğitim Yaklaşımları

3

0

3

6

EKİ 517

Eğitimde Teknoloji Yönetimi

3

0

3

6

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

504

Eğitim Hukuku

3

0

3

6

506

Eğitim Kurumları Çevre İlişkileri ve İletişim

3

0

3

6

508

Eğitimde Finansman ve Bütçeleme

3

0

3

6

510

Proje Yönetimi

3

0

3

6

512

Özel Eğitim

3

0

3

6

514

Eğitimde Denetim ve Hesap verebilirlik

3

0

3

6

516

Uluslararası Eğitim Programları ve Akreditasyon

3

0

3

6

518

Eğitim Kurumu Açma Süreci ve Yönetimi

3

0

3

6

520

Yaratıcı Drama

3

0

3

6

522

Veriye Dayalı Karar Alma

3

0

3

6

524

Toplum ve eğitim

3

0

3

6

526

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3

0

3

6

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

EKİ 570

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

6

EKİ 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

48

GENEL TOPLAM

120

Programda Ders Veren Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, Eğitim Yönetimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bülbül, Eğitim Yönetimi ABD

Prof. Dr. Selami Aydın, Yabancı Diller Eğitimi ABD

Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Doç. Dr. Lütfi Sunar, Sosyoloji ABD

Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan, Özel Eğitim ABD

Doç. Dr. Adem Baltacı, Yönetim ve Organizasyon ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ferdane Denkçi Akkaş, Yabancı Diller Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı, Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aksu, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çankır, Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uçan, Öğretim Programları ve Eğitim ABD

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ayyıldız, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem Mürseloğlu, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram, Siyasi Tarih ABD

İstihdam Olanakları

Devlet okullarında okul yönetici olmak isteyen adaylar, programımızı bitirdikten sonra yönetim alanında yüksek lisans mezunu olarak kabul edileceklerdir. Bu alandan mezun adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetici görevlendirmelerinde fazladan 3 puan alacaklardır. Ayrıca mezunlarımız eğitim kurumlarında ve eğitim sektöründeki diğer işletmelerde yönetici olarak çalışabilirler. 

Akademik bir kariyer takip etmek isteyen adaylarımız, doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Program Sorumluları ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim dalı,

Dr. Öğretim Üyesi Murat Bülbül, e-posta: murat.bulbul@medeniyet.edu.tr

Ofis Telefonu: 02162804001