Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Biyomühendislik

Biyomühendislik; biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi temel bilim alanları ile mühendislik prensiplerinin birleştirilerek canlı sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde, bu bilim dalı; akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik, reaktör tasarımı, kinetik gibi mühendisliğin birçok dalı ile biyoloji, mikrobiyoloji, gen teknolojileri, protein kimyası, metabolizma gibi temel bilimler arasında köprü oluşturarak toplumun ve ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, bir çok endüstri alanında biyoteknolojik yöntemler kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle yeni ürünler elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Biyomühendisler genel olarak, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, enerji kaynakları (hidrojen enerjisi, biyoetanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunurlar. Modern anlamı ile biyoteknoloji yakın bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde biyoteknolojik uygulamaların yer almadığı bir süreç düşünmek neredeyse olanaksızdır. Biyoteknoloji, Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarında ve Devlet Planlama Teşkilatı 10. Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında öncelikli bilim dallarından biri olarak gösterilmiştir. AB Horizon 2020 (2014-2020) Programında Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında bulunan Biyoteknoloji konusunun dahil olduğu teknolojilere 10 milyon Euro’dan fazla yatırım hedeflenmiştir. Ayrıca, Biyomühendislik bölümlerinde yapılan bilimsel yayınların son yıllardaki sayısı, bilim dünyasının konuya artan ilgisini açıkça göstermektedir.

Biyomühendislik; biyoteknoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerine ait ilkeleri canlı sistemlere, bunların türevlerine uygulayarak, günümüz toplumunun farklı alanlardaki sorunlarına özgün ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Hem endüstride hem de akademik camiada en hızlı büyüyen alanlardan biri olan Biyomühendislik, kısaca birçok bilim dalını canlı organizmalara veya ürünlerine uygulayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle; endüstri, tıp, çevre, farmasötik ve tarım alanlarında geniş uygulamalara sahiptir. Biyomühendislikteki buluş ve yeniliklerin toplumların yaşam koşullarını iyileştirebilmesi, çeşitli ürün ve hizmetlerin üretilebilmesi, ancak bu buluş ve yöntemlerin uygulamaya dönüştürülmesiyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, üniversitelerin bu yönde eğitim verecek şekilde yapılanmaları gerekmektedir. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda bu ihtiyaca cevap vermek için “Biyomühendislik” isimli bir anabilim dalı kurulması amaçlanmaktadır. “Biyomühendislik” anabilim dalı Biyomühendislik, Molükeler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği gibi farklı bilim dallarında uzmanlığı olan araştırmacıların katkılarıyla kurulacak olup, araştırma ve uygulama odaklı bir anabilim dalı olacaktır. Program süresince öğrenciler, güncel biyoteknolojik ve biyomühendislik konuları ile ilgili araştırma ve geliştirme sorunlarına üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacılar ve akademisyenler olmaları için eğitilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olup kendi alanlarına dair temel bilim, mühendislik ve biyoteknolojinin geniş alanı içinde sorunlara çözüm getirmeye odaklı birikim kazanacaklardır. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra öğrenciler doktora programının veya üniversite dışında akademik düzeyde üst düzey pozisyonların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinme amacında olan üniversitemiz misyonuna katkıda bulunacağı açıktır.