Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Biyomühendislik

 1. Program Hakkında

Biyomühendislik; biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi temel bilim alanları ile mühendislik prensiplerinin birleştirilerek canlı sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde, bu bilim dalı; akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik, reaktör tasarımı, kinetik gibi mühendisliğin birçok dalı ile biyoloji, mikrobiyoloji, gen teknolojileri, protein kimyası, metabolizma gibi temel bilimler arasında köprü oluşturarak toplumun ve ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, birçok endüstri alanında biyoteknolojik yöntemler kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle yeni ürünler elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Biyomühendisler genel olarak, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, enerji kaynakları (hidrojen enerjisi, biyoetanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunurlar. Modern anlamı ile biyoteknoloji yakın bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde biyoteknolojik uygulamaların yer almadığı bir süreç düşünmek neredeyse olanaksızdır.

 1. Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Program Yeterlilikleri

Programımızın disipliner arası yapısı nedeniyle; Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya gibi farklı lisans programı mezunları programımıza kabul edilecektir. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut Yönetmeliği uyarınca 8 adet ders, 1 seminer alınmakta ve sonrasında da özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir.

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm, Anabilim Dalı, vb)

Erkan ŞAHİNKAYA

Prof. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Özgür AKTAŞ

Prof. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Senem TOKSOY BAŞARAN

Dr. Öğr. Üyesi.

Biyomühendislik Bölümü

Saliha Ece ÖZBABACAN

Dr. Öğr. Üyesi.

Biyomühendislik Bölümü

Muhammed Erkan KARABEKMEZ

Dr. Öğr. Üyesi

Biyomühendislik Bölümü

Zeynep ELİBOL ÇAKMAK

Öğr. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Songül YAŞAR YILDIZ

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Işık ÇOBAN

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

Beste TURANLI

Arş. Gör. Dr.

Biyomühendislik Bölümü

 1. Müfredat

Öğrenciler aşağıda verilen seçmeli derslerden her dönem açılan dersleri seçebileceklerdir. Toplam iki dönem boyunca en az sekiz adet ders almaları beklenmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

BYM 501

Biyomühendisliğin Temelleri

Z

CES 508

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

BYM 502

Biyoinformatik

S

BYM 503

Biyomühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Analiz

S

BYM 504

Hesaplamalı Yapısal Biyoloji

S

BYM 505

Enzimoloji ve Biyokataliz

S

BYM 506

Biyomühendisler için temel moleküler biyoloji ve genetik

S

BYM 507

Fermentasyon Teknolojisi

S

BYM 508

Biyomalzeme Mühendisliği

S

BYM 509

Protein Etkileşimleri ve Sinyal İletimi

S

BYM 510

Ayırma ve saflaştırma işlemleri

S

BYM 511

Hücre Kültürü Teknolojisi

S

BYM 512

Biyopolimerler

S

BYM 513

Biyoteknoloji

S

BYM 514

Biyomekanik

S

BYM 515

Proteinlerin Yapısal Dinamiği

S

BYM 516

Biyoreaktörler

S

BYM 517

Çevre Biyomühendisliğine Giriş

S

BYM 518

Reaksiyon Mühendisliği

S

BYM 519

Biyotransport

S

BYM 520

Biyolojik Sistemlerin Matematiksel Modellemesi

S

BYM 521

Protein Saflaştırma ve Karakterizasyonu

S

BYM 522

Kontrollü İlaç Salınım Teknolojisi

S

BYM 523

Enstrümental Analiz Yöntemleri: Prensipleri ve Uygulamaları

S

BYM 524

Seminer

Z

BYM 525

Uzmanlık Alan Dersi

Z

BYM 526

Yüksek Lisans Tezi

Z

 1. Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre mezun olunacaktır. Toplam sekiz ders ve bir seminer alınarak başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde sunulması gerekmekte olup, toplam 120 AKTS ile mezun olunmaktadır.

 1. İstihdam Olanakları

Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde, kamu kuruluşlarında araştırmacı veya üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev alabilirler.

Ülkemizde gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede biyomühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Biyomühendisler:

 • İlaç firmaları
 • Genetik tanı merkezleri
 • Hastaneler
 • Biyoyakıt üretim tesisleri
 • Kimya endüstrisi
 • Kök hücre bankaları
 • Mikrobiyoloji ve biyoteknoloji firmaları
 • Tüp bebek merkezleri
 • Biyomedikal firmaları

ve bu alanlar ile yakından ilişkili pek çok firmada çalışma imkanına sahiptirler.

 1. İletişim (Anabilim Dalından bir öğretim elemanı ismi ve dahili telefon numarası verilmelidir)

Prof. Dr. Erkan Şahinkaya

Elektronik-posta: erkan.sahinkaya@medeniyet.edu.tr

Dahili Telefon: 0216 32 05