Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilim Tarihi ve Felsefesi

 1. Program Tanımı

Programımız, bütün bilim dallarının doğuş ve gelişim süreçlerini ele alarak tarihteki rolü ve önemini ortaya çıkarmayı ve bu bilgi birikiminin günümüzdeki ve gelecekteki yansımalarını öngörebilmeyi amaçlayan disiplinler arası nitelikli bir yüksek lisans programıdır. Milattan önce 3000’li yıllardan günümüze bilimsel bilginin ve teknolojinin geçirdiği evrimin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi çerçeve bağlamında incelenmesi, programının temel araştırma alanını oluşturmaktadır. Araştırmanın odak noktası, İslam medeniyetinde bilim ve daha özelde Selçuklu ve Osmanlılarda bilim ve teknoloji olarak belirlenmiştir.

 1. Kabul Koşulları

 Tezli yüksek lisans programına başvurmak için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

- Türkiye’de veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden bir lisans diplomasına sahip olmak.

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 55 veya üzerinde puan almış olmak.

- ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak.

Adayların değerlendirilmesi: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve yazılı sınav notunun %30’u kullanılarak elde edilen toplam puanı 65 ve üzerinde olan adaylar değerlendirmeye girer. Programın kotası dikkate alınarak, en yüksek puanlı öğrenciler programa kabul edilirler.

 1. Program Yeterlilikleri
 1. Bilim Tarihi disiplininin araştırma-inceleme metotlarına dair bilgiye sahip olma.
 2.  Seçmiş olduğu alanla ilgili kaynakları bilme ve kritik etme.
 3. Kazanılan bilimsel araştırma yöntemleriyle bir konuyu akademik bir bakış açısı ile ele alma, değerlendirme ve sonuçlandırma.
 4. Bilimsel yazım tekniklerini kullanmayı öğrenme.
 5. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilme.

 1. Dersi Veren Öğretim Üyelerinin Listesi

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı ve Soyadı

Üniversitedeki Bölümü

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Lütfi SUNAR

İMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Orhan GÜNEŞ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Şule TAŞKIRAN ÇANKAYA

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif BAGA

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

 1. Müfredat

Güz Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu /

Seçmeli

BLT 803

Astronomi Tarihi I

3

7

S

BLT 813

Genel Biyoloji I

3

7

S

BLT 817

Genel Kimya I

3

7

S

BLT 821

Kimya Tarihi I

3

7

S

BLT 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

7

Z

BLT 503

Bilim Kurumları Tarihi: Rasathaneler

3

7

S

BLT 505

Bilim Sosyolojisi

3

7

S

BLT 507

Bilim Teorisi

3

7

S

BLT 509

Cebir Tarihi I

3

7

S

BLT 511

Eski Çağ Astronomi Tarihi

3

7

S

BLT 513

Eski Çağ Biyoloji Tarihi

3

7

S

BLT 515

Eski Çağ Tıp Tarihi

3

7

S

BLT 517

Geometri Tarihi I

3

7

S

BLT 519

İslam Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 523

Klasik Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 525

Klasik Kozmoloji Tarihi

3

7

S

BLT 531

Arapça Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 533

Grekçe Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 535

Latince Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 537

Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları I

3

7

S

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu /

Seçmeli

BLT 816

Astronomi Tarihi II

3

7

S

BLT 808

Genel Biyoloji II

3

7

S

BLT 810

Genel Kimya II

3

7

S

BLT 820

Kimya Tarihi II

3

7

S

BLT 502

Seminer

-

5

Z

BLT 508

Cebir Tarihi II

3

7

S

BLT 510

Modern Kozmoloji ve Astronomi Tarihi

3

7

S

BLT 514

Eski Çağ Botanik Tarihi

3

7

S

BLT 516

Orta Çağ Tıp Tarihi

3

7

S

BLT 518

Modern Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 522

Astronomi Aletleri Tarihi

3

7

S

BLT 524

Osmanlılarda Bilim (16-17. Yüzyıllar)

3

7

S

BLT 526

18. Yüzyıldan Günümüze Osmanlılarda Bilim

3

7

S

BLT 528

Cumhuriyet Döneminde Bilim Tarihi Çalışmaları

3

7

S

BLT 538

Arapça Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 536

Grekçe Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 534

Latince Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 540

Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları II

3

7

S

 1. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 kredilik dersi en az 2,50 ağırlıklı genel ortalama ile tamamlamış olmaları, seminer dersini başarıyla geçmeleri ve tez çalışmalarını Lisansüstü Enstitüsü tarafından belirlenen maksimum süre içinde tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 1. İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde ilgili alanda akademisyen olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.

 1. İletişim

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU +90 280 3333 Dahili: 2626

Arş. Gör. Dr. Tuba OĞUZ CEYHAN +90 280 3333 Dahili: 2637