Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği

             PROGRAM HAKKINDA

  Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, turizm işletmeciliği alanında analitik düşünebilen, kendi başına disiplinler arası güncel, özgün ve nitelikli araştırmalar yapabilen, yenilikçi ders planları geliştirebilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, sorunlara alternatif çözümler üretebilen, akademik ve sektörel paydaşlarla sağlıklı iletişim kurabilen ve projeler geliştirebilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, çok yönlü bir bakışla savunabilen, mesleki ve toplumsal etik kurallara bağlı akademisyen ve yönetici adayları yetiştirmektedir.

             PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Turizm işletmeciliği alanında ve ilgili disiplinlerde sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
 • Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak turizm işletmeciliği ve yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlara yönelik araştırmalar ve projeler planlar, gerçekleştirir ve sonuçları açık ve kolay anlaşılır bir şekilde sözlü veya yazılı olarak sunar.
 • Sürdürülebilir turizm gelişimini, makro ve mikro turizm politikalarını değerlendirebilir.
 • Alanındaki bilimsel çalışmaların oluşturduğu literatürü bilir, güncel eğilimleri ve gelişmeleri izleyebilir ve değişimlere uyum sağlayabilir.
 • Turizm işletmeciliği alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflandırır, analiz eder ve değerlendirir.
 • Makro ve mikro işletme çevresindeki gelişmeleri ve eğilimleri izler, iş fırsatlarını tespit eder ve bu fırsatlardan yararlanma yöntemleri geliştirir.
 • Turizm işletmeciliği alanında çalışan akademisyenler, araştırma kuruluşları ve sektörel paydaşlar ile veriye ulaşma ya da bilgi paylaşımı amacıyla iletişimde olur.
 • Turizm işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Etkin yönetim becerisi kazanarak işletmelerin ve projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütür.
 • Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Yenilikçi fikirler üretme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulama becerisine sahip olur.