Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıp Hukuku

İletişim

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Yerleşkesi

Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. NO:47, 34865 Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 280 2425

Fax: 0(216)280 24 24

E-posta: hukuk@medeniyet.edu.tr

Program sorumlusu:

Doç. Dr. Hacı KARA

Tel: 0216-2803333-2459

haci.kara@medeniyet.edu.tr

1. Tıp Hukuku Doktora Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde çok bilinmeyen bir alan olmakla beraber son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir alan olarak kendisini göstermektedir.  Ayrıca belirtmek gerekir ki gerek ülkemizde gerekse de tüm dünyada sağlık personelinin hukuksal sorumluluğuna ilişkin dava sayısında da bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Tıp hukukunun uygulamadaki önemine rağmen, bir yandan müstakil bir alan olmaması, öte yandan şu ana kadar ülkemizdeki hukukçuların kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra bu alanla ilgilenmiş olmaları, yani müstakil tıp hukukçularının bulunmayışı, bu alana şimdiye kadar sadece adli tıp uzmanlarının alaka göstermiş olması, çok teknik bir alan olan tıp hukukunun gelişmesini önlemiştir. Programımız bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının da hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programımızda yeterli tıp hukuku bilgisi verilerek hasta yararı ile toplumun yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik boyutu ve hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır.

2.   Kabul Koşulları

Programımız interdisiplinler bir program olup; hukuk alanında herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olan adaylar programımıza başvurabilmektedirler. Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmektedir.

3. Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve tıp hukuku alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

  1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
  2. Tıp Hukuk alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
  3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları algılar.
  4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
  5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur. 
  6. Tıp Hukuku alanında temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Tıp Hukuku alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  8. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.
  9. Tıp Hukuku alanına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurarak tıp hukukunun değişik yönleri hakkında bilimsel çalışmalarda bulunur.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI

Prof. Dr. Hakan HAKERİ

Prof. Dr. Ümit GEZDER

Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU

Prof. Dr. Fahri OVALI

Doç. Dr. Hacı KARA

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu AKBABA

Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN

Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN

5. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler:

a. I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

Sosyal Hukukta Güncel Gelişmeler

3

7

SEÇ

Uygulamada Tıp Hukuku Sorunları

3

7

SEÇ

Mali Sorumluluk Sigortası

3

7

SEÇ

Karşılaştırmalı Tıp Hukuku I

3

7

SEÇ

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

3

7

SEÇ

İlaç Hukukunun Sınai Mülkiyet Boyutu

3

7

SEÇ

b. II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

Tıp Hukukuna Giriş*

3

7

ZOR

Tıbbi Terminoloji**

3

7

ZOR

Seminer Dersi

0

4

ZOR

Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulanması

3

7

SEÇ

Türk Tazminat Hukukuna Giriş/Türk Sorumluluk Hukuku

3

7

SEÇ

Vaka Çalışması

3

7

SEÇ

Tıp Ceza Hukuku

3

7

SEÇ

Karşılaştırmalı Tıp Hukuku II

3

7

SEÇ

*Tıp hukukuna giriş dersi sadece kamu veya özel hukuk yüksek lisansı olan öğrenciler için zorunludur.

**Tıbbi terminoloji dersi sadece kamu veya özel hukuk yüksek lisansı olan öğrenciler için zorunludur.

6. Mezuniyet Koşulları

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut yönetmeliği uyarınca toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla 8 adet ders ve seminer dersi alınması gerekmektedir. Programımızda açılan derslerin listesi yukarıda sunulmuştur.

Program kapsamında 2 dönem ders alınmakta olup ders döneminden sonra yeterlik sınavının başarılı geçilmesinin ardından özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir.

Not: Bu programa kayıt yaptıran hukuk mezunu olmayan öğrencilerin, hukuk fakültesinden ders tamamlama yapmaları gerekmektedir (Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ve II; Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II ve İdari Yargılama Hukuku).

7. İstihdam Olanakları

Program son yıllarda pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış olan bu alanda uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde akademisyen ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.