Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Fizyoloji

Program Hakkında

Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin; görevlerini, bu görevleri yerine getirme mekanizmalarını, buradaki neden-sonuç bağlantılarını, ayrıca bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile ilişkilerini inceleyen ve bunu müspet bilim kanunlarına ve bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklayan temel tıp bilimidir.


Tıbbi Fizyoloji Doktora programının amacı tıbbi fizyoloji alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Doktora eğitim programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Öğrenim süresi 4 yıldır.  İlk üç yarıyıl ders dönemi, dördüncü yarıyıl yeterlik sınavı ve sonraki iki yıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Programdan mezun olabilmek için; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisi tamamlanmış olmalıdır.

Fizyoloji Doktora Programı mezunları programı tamamladığında doktor unvanı alıp, üniversitelerin Tıp Fakülteleri Fizyoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.
 

Anabilim Dalı’mızda başlıca egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kan fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Amaç

Genel tıbbi fizyoloji alanındaki bilgisi, en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve laboratuar becerisi uluslararası düzeye ulaşmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan tıbbi fizyoloji uzmanı yetiştirmek.

Hedef

Tıbbi fizyoloji konusunda ve fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi,

Araştırma konularında güncel literatür bilgisi,

Tıbbi fizyolojide ve araştırma konusunda gelişmeleri takip etme becerisi,

 Laboratuvar güvenliği ve araştırma etiği konularında bilgi,

Temel laboratuvar cihazlarını ve çalıştığı konu ile ilgili özel cihazları kullanma becerisi,

 Sunum yapma ve bilgilerini aktarma becerisi kazandırmak

Eğitim Dili Türkçedir.

Akademik Personel

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN