Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı mühendislik, ekonomi ve hizmet sektörü alanlarında köklü eğitim almış, teknik-ekonomik ve sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği disiplinler arası bir dal olmasından dolayı iş güvenliği uzmanlığı için gerekli olan, mühendislik, ekonomi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almaktadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ülkemiz genelinde oldukça ihtiyaç duyulan ve aranılan bir bilim dalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işletmelerin iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği programlarının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Ayrıca bu program ile ülkemizin 1932 yılında üyesi olduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğü Avrupa Birliği sözleşmeleri doğrultusunda iş sağlığı ve  güvenliği direktiflerine de uygunluk sağlamaktadır.

Doktora programımız iş sağlığı ve güvenliği alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmeye odaklı, ilgili mevzuata ve uygulamalara hakim, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmek amaçlamaktadır.

Program Sorumlusu ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim dalı,

Prof. Dr. Emine Can, e-posta: emine.can@medeniyet.edu.tr

Prof Dr. M. Nureddin Türkan, e-posta: nureddin.turkan@medeniyet.edu.tr

İletişim:Arş Gör. Altay ARBAK, e posta:altay.arbak@medeniyet.edu.tr