Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doktora Programı Hakkında

2019-2020 Akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçe olup, disiplinler arası nitelikte bir programdır.

Programın amacı; İş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği alanlarında sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra, ülkenin hem bilgi birikimine katkıda bulunmak hem de politikalar doğrultusunda gelişen sektörel ihtiyacı karşılamaktır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği alanında, sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilen, bilgiyi değerlendirebilen, yorumlayabilen ve uygulama becerisi edinmiş öğrenciler yetiştirmek ana hedeftir.

Doktora programından mezun olan öğrenciler, ilgili programda "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı'nda Doktora diploması almaktadırlar.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörlere yönelik spesifik ve bilimsel bilgi sağlayabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama becerisi edinme.

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında hukuki ve mesleki muhakeme becerisi edinme.

3. Kuramsal, deneysel ve simülasyon temelli araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri analitik yöntemlerle çözme becerisi edinme.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni uygulamalar hakkında farkındalık oluşturma, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi edinme.

5. Alana özgü verileri toplayabilme, yorumlayabilme, raporlayabilme ve bu verileri mesleki konularda kullanabilme becerisi edinme.

6. Alana özgü verilerin toplanması, yorumlanması, raporlanması aşamalarında ve mesleki etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme bilinci edinme.

7. İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve göstergelerini tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak.

8. Üretim süreçlerini analiz ederek iş ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme, değerlendirme ve giderebilme becerisi edinme.

9. Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme, bu takımlara liderlik yapabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi edinme.

10. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik ölçüm teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

11. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.

Kimler Başvurabilir?

Programa tüm yüksek lisans mezunları başvurabilir. Ancak yasa gereği; Fizik, Kimya, Biyoloji Fakültelerinin tüm bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Mimarlık Fakültesi mezunları ve Teknoloji Fakültesi mezun olup bu programı başarıyla bitirenler B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavına girebilirler.

Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

Ders Progrmı

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

L

A

CR

 ECTS

ISG 701

Risk Analizi

Z

3

0

3

7

ISG 702

Güvenlik Mühendisliği

Z

3

0

3

7

ISG 703

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

S

3

0

3

7

ISG 704

Uygulamalı Ergonomi

S

3

0

3

7

ISG 705

İş Kazaları ve Korunma Teknikleri

S

3

0

3

7

ISG 706

Psikososyal Risk Etmenleri

S

3

0

3

7

ISG 707

Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 708

İşyeri Güvenliği ve Çevre Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 709

Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı

S

3

0

3

7

ISG 710

Endüstride İş Güvenliği

S

3

0

3

7

ISG 711

Yangın Önleme Sistemleri ve Teknolojileri

S

3

0

3

7

ISG 712

Güvenlik Kültürü, İş Kazaları ve Kriz Yönetimi

S

3

0

3

7

ISG 713

İşletmeler için İş Güvenliği ve Verimlilik Çalışmaları

S

3

0

3

7

ISG 714

Havalandırma ve İklimlendirme

S

3

0

3

7

ISG 715

İş Güvenliğinde Çalışma Ortamı Değerlendirilmesi

S

3

0

3

7

ISG 716

Özel Politika Gerektiren Gruplar

S

3

0

3

7

ISG 717

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

S

3

0

3

7

ISG 718

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

S

3

0

3

7

ISG 719

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Performans Ölçme

S

3

0

3

7

ISG 720

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlk Yardım

S

3

0

3

7

ISG 780

Seminer (Doktora)

Z

0

2

0

4

ISG 790

Doktora Tezi

Z

0

0

0

90

Program Sorumlusu ve İletişim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim dalı,

Prof. Dr. Emine Can, e-posta: emine.can@medeniyet.edu.tr

Prof Dr. M. Nureddin Türkan, e-posta: nureddin.turkan@medeniyet.edu.tr

İletişim:Arş Gör. Altay ARBAK, e posta: imu.isg@medeniyet.edu.tr