Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

İktisat Doktora programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek araştırma yeteneği edinmiş, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip akademisyen ve nitelikli işgücü oluşturmaktır.

Hedefler:

Gerek kamunun gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu iktisadi analiz ve iktisat politikası konularında aranan becerilere sahip uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Nitelikli akademik kariyer sahibi mezunlar yetiştirmek ve uluslararası rekabete hazır akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

Alınacak Derece:

İktisat, Doktora Derecesi

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı İktisat Doktora programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

 1.     Program Yeterlilikleri
 1. Makroekonomi ve mikroekonomi alanlarında yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve ekonometrik metotlar hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.

 1.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS

Kredisi

                                                  1. YARIYIL

İKT701

İleri Mikro İktisat*

3

0

3

7

İKT731

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

28

                                                  2. YARIYIL

İKT702

İleri Makro İktisat*

3

0

3

7

İKT703

İleri Ekonometri*

3

0

3

7

İKT750

Seminer

1

0

0

4

İKTxxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

İKTxxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

TOPLAM

12

32

Derslerin

Genel Toplamı

24

60

                                  3. 4. 5. ve 6 YARIYIL

İKT760

Yeterlilik Sınavı

0

0

0

30

İKT770

Tez Önerisi

0

0

0

30

İKT780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

İKT790

Doktora Tezi

0

0

0

90

Genel Toplam

24

240

* İktisat Tezli Yüksek Lisans Programında zorunlu dersler olarak yer alan İKT510 Ekonometrik Analiz, İKT 511 Mikro İktisadi Analiz ve İKT 512 Makro İktisadi Analiz veya muadili derslerden başarılı olunduktan sonra İktisat Doktora programında zorunlu ders olarak yer alan İKT701, İKT702 İleri Makro İktisat ve İKT703 İleri Ekonometri dersleri alınabilinir.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 703

İLERİ EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 705

KANTİTATİF MAKRO İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 707

KAMU EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 709

TOPLUMLAR VE EKONOMİLER

3

0

3

7

İKT 711

FİNANSAL EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 713

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İKT 715

TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 717

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 719

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ

3

0

3

7

İKT 721

FİNANSAL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 723

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

3

0

3

7

İKT 725

PARA POLİTİKASI VE FİNANSAL PİYASALAR

3

0

3

7

İKT 727

ULUSLARARASI İKTİSADİ ANALİZ

3

0

3

7

İKT 729

ULUSLARARASI EKONOMİ VE FİNANS

3

0

3

7

İKT 733

MATEMATİKSEL İKTİSAT

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İKT 704

EMEK EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 706

İKTİSAT METODOLOJİSİ

3

0

3

7

İKT 708

ENDÜSTRİYEL İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 710

EMEK EKONOMİSİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 712

UYGULAMALI EKONOMETRİ

3

0

3

7

İKT 714

KURUMSAL PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ GELİŞME

3

0

3

7

İKT 716

ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ

3

0

3

7

İKT 718

İKTİSAT TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 720

KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK SİSTEMLER

3

0

3

7

İKT 722

KÜRESEL İKTİSAT TARİHİ

3

0

3

7

İKT 724

GLOBAL POLİTİK İKTİSAT

3

0

3

7

İKT 726

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR

3

0

3

7

İKT 728

KALKINMA EKONOMİSİ

3

0

3

7

İKT 730

MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR

3

0

3

7

İKT 732

ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLER

3

0

3

7

 1.     Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında Yeterlilik Sınavı, Tez Önerisi, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez ile birlikte 240 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip öğrenci önce yeterlilik sınavına girer ardından bir tez önerisini atanan jüri önünde sunar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda 90 AKTS değerinde olan tez çalışması yaparak teslim eder. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

 1.     İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, özel ve kamu sektöründe pek çok pozisyonda çalışmaktadırlar.

Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı özel ve kamu kurumlarında (DPT, Merkez Bankası, Tüik vb)  istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora sonrası programlara başvuruda bulunabilir.

 1.     İletişim 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

0 216 280 25 28