Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği-doktora

1. PROGRAM HAKKINDA

 1. AMAÇ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış,  farkındalığı yüksek, özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilen ve bu sayede bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 1. HEDEF

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, yenilikçi, girişimci, bağımsız ve doğru kararlar alabilen, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilen, sorunları ileri düzeyde bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan mezunlar yetiştirmektir.

 1. KURULUŞ

2019 yılının Eylül ayında kurulmuştur.

 1. KABUL KOŞULLARI

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adaylar içinden aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • İlgili alanlardan birinden yüksek lisans diplomasına sahip olan
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan sayısal puan türünde en az 75 standart puana sahip olan
 • YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen başka bir İngilizce dil sınavdan en az 65 puan veya eşdeğeri puanı almış olan
 • Giriş sınavından* başarılı olan

* : Giriş Sınavı sadece yazılı sınavdan oluşuyorsa yazılı sınavdan, sadece sözlü sınavdan oluşuyorsa sözlü sınavdan, hem yazılı hem de sözlü sınavdan oluşuyorsa her ikisinden birden başarılı olunması durumunda aday başarılı sayılır.

 1. PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencilerinin mezun oluncaya kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmeleri beklenir:

 1. Temel bilim ve mühendislik alanında üst düzey bilgi sahibi olurlar ve alanlarıyla ilgili karşılaştıkları her türden problemin çözümünde bu bilgileri kullanır. (Temeller)
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uzmanlık alanlarının birinde üst düzeyde uzmanlaşır, bu alandaki güncel bilimsel araştırma konularından haberdar olur, mevcut bilgisiyle bunları bütünleştirerek alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilir, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilir. (Derinlik)
 1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin uzmanlıkları ile ilgili diğer alt alanlarında ve/veya diğer disiplinlere ait ilgili alanlarda üst düzeyde bilgi sahibi olur ve birikimlerini bu alanlardaki problemleri etkin, yenilikçi ve özgün biçimde çözmek için kullanır. (Genişlik)
 2. Güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve derinlemesine izler, bilim ve teknoloji dünyasına yenilikçi ve özgün katkılarda bulunabilir, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar. (Araştırma)
 1. Yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını geliştirerek devam ettirir. (Yaşam Boyu Öğrenme)
 2. Fikirlerini ve çalışmalarından elde ettiği sonuçları, ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilir. (İletişim Becerisi)
 3. Tüm etkinliklerinde mesleki etik değerlerin yanında, toplumsal ve bilimsel etiğin değerlerini de gözetir. (Etik)

 1. DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr. Zehra SARAÇ

Prof. Dr. Kürşat AYAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eylem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

 1. MÜFREDAT

Doktora programı, toplam yirmi dört krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’den oluşur. Önerilen doktora programına ait ders planı ve ders listesi aşağıda verilmiştir.

İLK YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 701

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS I

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS II

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS III

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM xxx

SEÇMELİ DERS IV

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS V

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VI

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VII

S

3

0

3

7

EEM 702

SEMİNER

Z

0

2

0

4

TOPLAM

12

32

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

60

ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI YARIYILLAR

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 770

YETERLİK SINAVI

Z

0

0

0

30

EEM 780

TEZ ÖNERİSİ

Z

0

0

0

30

EEM 785

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4

0

0

30

EEM 790

DOKTORA TEZİ

Z

0

0

0

90

TOPLAM

0

180

GENEL TOPLAM

24

240

 1. SEÇMELİ DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

   EEM 703

OLASILIKSAL SİNYAL VE SİSTEM ANALİZ YÖNTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 704

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ENİYİLEME MODELLERİ

S

3

0

3

7

EEM 705

DÜŞÜK GERİLİMLİ ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 706

İLERİ ANALOG TÜM DEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 707

DOĞRUSAL OLMAYAN DEVRELER, SİSTEMLER VE KAOS

S

3

0

3

7

EEM 708

RF- DEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 709

HAVA VE SU ÜSTÜ ROBOTİĞİ

S

3

0

3

7

EEM 710

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 711

UYARLAMALI SİNYAL İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 712

İKİ BOYUTLU SİNYAL İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 713

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİNE GİRİŞ

S

3

0

3

7

EEM 714

SAYISAL HABERLEŞMEDE İLERİ KONULAR

S

3

0

3

7

EEM 715

TELSİZ HABERLEŞMESİNDE MODÜLASYON VE KODLAMA TEKNİKLERİ

S

3

0

3

7

EEM 716

İLERİ KODLAMA KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 717

ÇOK ANTENLİ TELSİZ HABERLEŞMESİ

S

3

0

3

7

EEM 718

BÜYÜK ÇAPLI ÇOK GİRİŞLİ ÇOK ÇIKIŞLI SİSTEMLER

S

3

0

3

7

EEM 719

DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 720

SEZİM VE KESTİRİM KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 721

ENERJİ SİSTEMLERİNDE GEÇİCİ OLAYLAR

S

3

0

3

7

EEM 722

ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER

S

3

0

3

7

EEM 723

GÜÇ SİSTEMLERİ DİNAMİĞİNİN ANALİZİ

S

3

0

3

7

 1. MEZUNİYET KOŞULLARI
 • Yirmi dört krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’den oluşan dersleri tamamlamak.
 • Bu derslerin tamamından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde BAŞARILI olarak addedilen notlarla geçmek ve mezuniyet için gereken not ortalamasına sahip olmak.
  1. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

 1. ALINACAK DERECE

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında “Doktora” derecesine sahip olunur.

 1. MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunların, güç ve enerji, elektronik, haberleşme, sinyal işleme, kontrol ve otomasyon (robotik), yapay zekâ tabanlı sistemler, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında üst düzeyde çalışma olanakları vardır.

Bunun dışında, araştırma enstitüleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik çalışmalar yürütme olanakları da bulunmaktadır.

 1. İLETİŞİM

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

E-posta: nihat.kabaoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 3207