Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilim Tarihi ve Felsefesi

 1. Program Tanımı

Programımız, bütün bilim dallarının doğuş ve gelişim süreçlerini ele alarak tarihteki rolü ve önemini ortaya çıkarmayı ve bu bilgi birikiminin günümüzdeki ve gelecekteki yansımalarını öngörebilmeyi amaçlayan disiplinler arası nitelikli bir yüksek lisans programıdır. Milattan önce 3000’li yıllardan günümüze bilimsel bilginin ve teknolojinin geçirdiği evrimin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi çerçeve bağlamında incelenmesi, programının temel araştırma alanını oluşturmaktadır. Araştırmanın odak noktası, İslam medeniyetinde bilim ve daha özelde Selçuklu ve Osmanlılarda bilim ve teknoloji olarak belirlenmiştir.

 1. Kabul Koşulları

Doktora programına başvurmak için adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

- Türkiye’de veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

- (Lisans mezunu olarak başvuranlar için) Lisans mezuniyet ortalaması 3,25/4,00 ya da 85/100 üzerinde olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 80 veya üzerinde puan almış olmak.

- (Yüksek lisans mezunu olarak başvuranlar için) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) 65 veya üzerinde puan almış olmak.

- ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak.

Adayların değerlendirilmesi: ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve yazılı sınav notunun %30’u kullanılarak elde edilen toplam puanı 65 ve üzerinde olan adaylar değerlendirmeye girer. Programın kotası dikkate alınarak, en yüksek puanlı öğrenciler programa kabul edilirler.

 1. Program Yeterlilikleri
 1. Bilim Tarihi disiplininin araştırma-inceleme metotlarına dair bilgiye sahip olma.
 2.  Seçmiş olduğu alanla ilgili kaynakları bilme ve kritik etme.
 3. Kazanılan bilimsel araştırma yöntemleriyle bir konuyu akademik bir bakış açısı ile ele alma, değerlendirme ve sonuçlandırma.
 4. Bilimsel yazım tekniklerini kullanmayı öğrenme.
 5. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilme.
 1. Dersi Veren Öğretim Üyelerinin Listesi

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı ve Soyadı

Üniversitedeki Bölümü

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Lütfi SUNAR

İMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Orhan GÜNEŞ

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Şule TAŞKIRAN ÇANKAYA

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif BAGA

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN

İMÜ Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

 1. Müfredat

Güz Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu /

Seçmeli

BLT 701

Seminer (Bu ders yalnızca bir yarıyılda alınabilir.)

-

4

Z

BLT 704

Mezopotamya Astronomisi Okumaları

3

6

S

BLT 705

Eski Yunan Astronomi Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 706

Eski Yunan Kimya Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 707

İlkçağ Matematik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 708

Antikçağ Mekanik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 709

Antik Geometri Okumaları

3

6

S

BLT 710

Öklid Geometrisi Okumaları

3

6

S

BLT 711

Tıp Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 712

Botanik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 713

Hesap Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 714

Uygulamalı Geometri Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 715

Mîkât İlmi Metinleri Okumaları

3

6

S

BLT 716

İslam Astronomi Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 717

İslam Kimya Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 718

İslam Mekanik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 719

Orta Çağ Batı Mekanik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 720

Türkçe Tıp Metinleri Okumaları

3

6

S

BLT 721

Türkçe Matematik Metinleri Okumaları

3

6

S

BLT 722

Yazma Eser İncelemeleri ve Kodikoloji

3

6

S

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu /

Seçmeli

BLT 702

Seminer (Bu ders yalnızca bir yarıyılda alınabilir.)

-

4

Z

BLT 703

Bilim Tarihi’nde Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

6

S

BLT 750

Eczacılık Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 751

Zooloji Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 752

Bilim Tarihinde Bilim-Din İlişkisi Okumaları

3

6

S

BLT 753

Astronomi Aletleri Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 754

İslam Geometri Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 755

İslam Cebir Okumaları

3

6

S

BLT 756

Manzum Matematik Metinleri Okumaları

3

6

S

BLT 757

İslam Medeniyetinde Bilimsel Bilginin Dolaşımı

3

6

S

BLT 758

Türkçe Astronomi Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 759

Türkçe Fizik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 760

Modern Astronomi ve Kozmoloji Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 761

Modern Kimya Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 762

Modern Fizik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 763

Modern Matematik Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 764

Modern Cebir Tarihi Okumaları

3

6

S

BLT 765

Modern Tıbbın Osmanlı’ya Girişi

3

6

S

BLT 766

Modern Geometrinin Türkiye'ye Girişi

3

6

S

 1. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 kredilik dersi en az 2,50 ağırlıklı genel ortalama ile tamamlamış olmaları, seminer dersini başarıyla geçmeleri ve tez çalışmalarını Lisansüstü Enstitüsü tarafından belirlenen maksimum süre içinde tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 1. İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde ilgili alanda akademisyen olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.

 1. İletişim

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU +90 280 3333 Dahili: 2626

Arş. Gör. Dr. Tuba OĞUZ CEYHAN +90 280 3333 Dahili: 2637