Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beslenme ve Metabolizma

  1. Program Hakkında

Programımız ateroskleroz, hipertansiyon ve diyabeti içeren kardiyometabolik hastalıkların etyopatogenezleri, prevansiyonu ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesini kapsar. Program kapsamında  etyopatogenez hakkındaki son veriler, konuyla ilgili günümüze kadar yapılmış önemli çalışmalar, güncel kılavuzlar, ileriye yönelik araştırma konuları ve teknolojinin kullanımı bulunmaktadır. Ders programında yer alan tıbbı etik, bilimsel araştırma yöntemleri ve veri tabanlarının kullanımı katılımcıların ileriye yönelik bu branşta kendilerini geliştirmeye yönelik alt zemini sağlamalarını amaçlamaktadır.

  1. Kabul Koşulları

Tıp doktoru olmak

Yabancı dilden geçer puan almak

ALES belgesi/TUS belgesi

Yazılı sınavda başarı sağlamak

(ALES/TUS puanı x 0.5) + (okul başarı puanı x 0.3) + (sınav puanı x 0.2) > 80 olmalı

  1. Program Yeterlilikleri

Her dersten 100 üzerinden 80 alarak geçmek

Doktora eğitimi süresinde çalışmaları başlayan 2 adet SCI/ SCI-Expanded yayın yapılması

Yeterlilik sınavını geçmek

Yeterlilik sınavı sonrasında alınan tezi tamamlamak

  1. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi:

Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu

Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı

Prof. Dr. Mustafa Kanat

Prof. Dr. Mehmet Sargın

Doç. Dr. Banu Mesçi

Dr. Öğr. üyesi Bülent Can

  1. Müfredat:

İnsülin direnci

Obezite

Yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ateroskleroz

Tip 1 DiabetesMellitus

Tip 2 DiabetesMellitus

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Tıbbi Araştırma Etiği

Veri tabanları ve sunum teknikleri

Seminer

  1. Mezuniyet Koşulları

Her dersten 100 üzerinden 80 alarak geçmek

Doktora eğitimi süresinde çalışmaları başlayan 2 adet SCI/ SCI-Expanded yayın yapılması

Yeterlilik sınavını geçmek

Yeterlilik sınavı sonrasında alınan tezi tamamlamak

  1. İstihdam Olanakları:

Türkiye’de bir epidemi boyutuna ulaşan diyabet ve obezite, bunların bir sonucu olarak artan aterosklerotik kalp damar hastalıkları ile mücadelede bu konularda özel eğitimler almış hekimlere ihtiyaç artmış ve giderek de artmaktadır. TC Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TUBİTAK bu konuları öncelikli alanlar olarak belirlemiştir. Beslenme ve Metabolizma Doktora Programımız mezunları bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi alanlarında araştırıcı ve uygulayıcı olarak Bakanlık, Eğitim Kurumları ve Sağlık Hizmeti sunan Kamu ve Özel Kuruluşlarında istihdam için aranan özelliklere haiz bireyler olacaktır. 

8)    İletişim

Prof Dr Aytekin Oğuz 05327903081,  02165709190

Banu Mesçi 05322923159, 02165709195